หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ1หัวเว็จเพจหน้าแรก ภาพ2หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ3หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ 4
หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ5หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ6หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ7หัวเว็บเพจหน้าแรก ภาพ 8
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
  
    
    
   

    
   

   
    

   
   

    
    

    
  
      

    

    

             ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.englishtrick.com
                     ชุมชนภาษาอังกฤษแห่งนี้ค่ะ
ปู่มลิ้งค์ไป facebook

     เราสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ เหมือนกับที่เจ้าของภาษา
ใช้ ถ้าเรารู้กลเม็ด (trick) หรือกุญแจในการไขความลับของไวยากรณ์อังกฤษ
เว็บไซต์นี้จึงได้นำกลเม็ดหรือกุญแจต่างๆมาเผยแพร่ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนให้เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น, ผู้ที่ผิดหวังกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมา
แล้ว, ผู้ที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ หรือผู้สนใจภาษาอังกฤษทั่วๆไป ไม่ว่าจะ
เป็นระดับประถม, มัธยม, มหาวิทยาลัย, ผู้ที่เรียนจบแล้ว, ผู้ที่ทำงานแล้ว หรือ
ประชาชนทั่วไป

              Welcome to www.englishtrick.com
                        the English community

The new escapement made of omega constellation nickel phosphorus, not only efficient and reliable, but also from magnetic interference. Balance swing unit is the heart of watch parts, with a Rolex Parachrom patent blue gossamer, made of uk swiss rolex a unique alloy casting this gossamer to Rolex, the remainder from magnetic interference, seismic force is ten times more than replica watches uk conventional gossamer.Higher than the Swiss Observatory certification count twice. After assembled watches, methods and high-tech equipment will www.visitdevonandcornwall.co.uk specialize in Rolex watches final accuracy of detection.

     We’ll be able to understand and use English easily like
native speakers, if we know tricks or keys to unlock the
secrets of English grammar. This website provides these
tricks or keys for you for free in order that you can use them
to improve your English skill as close to the level of native speaker as possible.

     This website is for beginners, ones who have failed in
English learning before, ones who are learning English or
ones who are interested in English whether you are in
primary school, secondary school, high school, college and
university or you are graduates, job seekers, employees, employers and retirees.

animation บทความใหม่ ภาพ1animation บทความใหม่ ภาพ2animation บทความใหม่ ภาพ3

 

    กลเม็ดเก่ง adjective clause...now!!!

    การสร้างประโยคสนทนาด้วยตนเอง...New!!!

    เก่งภาษาอังกฤษด้วย verb to be...New!!!

    เก่งภาษาอังกฤษด้วย verb to have...New!!!   

 

 

 

 

 

[back to top] or [home]

 

 


           

 

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

tyre_ad1tyre_ad2
tyre_ad3tyre_ad4
tyre_ad5tyre_ad6
tyre_ad7tyre_ad8
tyre_ad9tyre_ad10
tyre_ad11

ad_ab1ad_ab2
ad_ab3ad_ab4
     
click-detail click_detail