หัวเว็บเพจโฆษณา ภาพ1หัวเว็บเพจโฆษณา ภาพ2หัวเว็บเพจโฆษณา ภาพ3หัวเว็บเพจโฆษณา ภาพ4
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

 

    ขอเชิญทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองในการติดต่อสื่อสารได้ ด้วยการลงโฆษณากับ englishtrick.com ค่ะปุ่มลิ้งไป facebook

                     อัตราค่าลงแบนเนอร์โฆษณา

ขนาดแบนเนอร์

(pixel)

ตำแหน่งแบนเนอร์

ราคาต่อ

1 เดือน

ราคาต่อ

3 เดือน

120 x 60

ขวามือของเว็บ

500.00

1,350.00

120 x 90

ขวามือของเว็บ

700.00

1,890.00

234 x 60

ขวามือของเว็บ

900.00

2,430.00

125 x 125

ขวามือของเว็บ

1,000.00

2,700.00

120 x 240

ขวามือของเว็บ

1,500.00

4,050.00

468 x 60

ด้านล่างของเว็บ

1,600.00

4,320.00

250 x 250

ขวามือของเว็บ

2,000.00

5,400.00

300 x 250

ขวามือของเว็บ

2,200.00

5,940.00

336 x 280

ด้านล่างของเว็บ

2,900.00

7,830.00

160 x 600

ขวามือของเว็บ

3,000.00

8,100.00

728 x 90

ใต้ชื่อเว็บ

5,000.00

13, 500.00

 

 

 

ลด 10%


หมายเหตุ:
1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ตำแหน่งหรือต่อ 1 หน้า ถ้าต้องการลงเพิ่มมากกว่า 1 ตำแหน่ง
    หรือมากกว่า 1 หน้า ตำแหน่งที่ต้องการลงเพิ่มนั้นคิดราคาลดให้ 20% ทั้งราคาต่อ 1
    เดือนและต่อ 3 เดือน
2  ถ้าท่านต้องการลงโฆษณาแบนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ และ/หรือ ณ ตำแหน่งอื่น
    บนหน้าเว็บ สามารถแจ้งความประสงค์กับทางเว็บไซต์ได้

การติดต่อโฆษณาและการชำระเงิน

    1. ติดต่อโฆษณาได้ที่คุณแววเนตร์ จันทพานิช เบอร์โทรศัพท์ 08-4718-2252,
08-1563-8095
    2. ชำระเงินค่าโฆษณาได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ
เลขที่บัญชี 775-2-38571-2 ชื่อบัญชีน.ส.แววเนตร์ จันทพานิช
    3. ส่งภาพสลิปใบโอนเงินได้ที่ email: jaddcute@gmail.com หรือแฟ็กซ์สลิป
ได้ที่เบอร์ 0-2377-4936
    4. ส่งไฟล์แบนเนอร์โฆษณาได้ที่ email: jaddcute@gmail.com
    5. ทางเว็บไซต์จะลงโฆษณาให้ท่านภายใน 5 วันหลังจากได้รับสลิปใบโอนเงินและ
ไฟล์แบนเนอร์โฆษณา

เงื่อนไขการลงโฆษณา

    1. แบนเนอร์โฆษณาจะอยู่ในรูป JPEG, GIF หรือ FLASH โดยมีน้ำหนักของแบนเนอร์
ประมาณ 30-100 กิโลไบต์ (KB) ตามขนาดของแบนเนอร์
    2. ตำแหน่งแบนเนอร์ด้านขวามือและด้านล่างของเว็บ ท่านสามารถระบุได้ว่าจะให้ลง
ในบทความใดหรือหน้าใดได้ ถ้าพื้นที่ของตำแหน่งนั้นว่างอยู่
    อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโฆษณาของ
แบนเนอร์ตามความเหมาะสมหรือเพื่อความสวยงามของหน้าเว็บด้วย
    3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา ทางเว็บไซต์จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    4. แบนเนอร์โฆษณาต้องไม่มีข้อความและเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
และ/หรือขัดขวางการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
    และทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของแบนเนอร์แต่ละชิ้น
ก่อนลงโฆษณาและระหว่างลงโฆษณา และสามารถระงับการเผยแพร่แบนเนอร์ได้ ถ้าพบ
ว่าแบนเนอร์นั้นมีข้อความและเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีและ/หรือขัดขวาง
การเข้าใช้งานของเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าโฆษณาให้

    ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ด้วยการ
ลงโฆษณากับเราค่ะ

 [back to top] or [home]