เรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน
กับอาจารย์ชาวอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานครบทั้ง 4 ทักษะ คือ พูด ฟัง อ่าน และเขียน
เรียนกับอาจารย์ฝรั่งชาวอังกฤษผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

รับรองผลการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งการพูด
การนำเสนองาน และการเขียนข้อความทางอีเมล์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ

คอร์สหนึ่งมี 30 ชั่วโมง เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ
เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
เรียน 3 เดือนครึ่งจบคอร์ส

ค่าเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว
45,000 บาท/คอร์ส (ชั่วโมงละ 1,500 บาท)

ค่าเรียนแบบเรียนเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 2 ท่าน ท่านละ 27,000 บาท/คอร์ส (ชั่วโมงละ 900 บาท/ท่าน)
กลุ่มละ 3 ท่าน ท่านละ 21,000 บาท/คอร์ส (ชั่วโมงละ 700 บาท/ท่าน)
กลุ่มละ 4 ท่าน ท่านละ 18,000 บาท/คอร์ส (ชั่วโมงละ 600 บาท/ท่าน)
กลุ่มละ 5 ท่าน ท่านละ 15,000 บาท/คอร์ส (ชั่วโมงละ 500 บาท/ท่าน)

เรียนที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เทสโก้ โลตัส นวมินทร์

สนใจติดต่อจองชั้นเรียนได้ที่คุณแจ๊ดโทร 084-7182252 หรือที่ Line ID: jaddjan

[home]