หัวเว็บเพจ english skill ภาพ1หัวเว็บเพจ english skill ภาพ2หัวเว็บเพจ english skill ภาพ3หัวเว็บเพจ english skill ภาพ4
หัวเว็บเพจ english skill ภาพ5animation balloon วิธีการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกวิธีค่ะหัวเว็บเพจ english skill ภาพ7หัวเว็บเพจ english skill ภาพ8
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
Rolex own gem laboratories, experienced omega replica experts using the most advanced equipment control gem quality. These gems subsequently handed over to rolex daytona uk the company's internal stone setting masters, professional technology to enhance its natural luster. Rolex exclusive casting the insid,This new self-winding mechanical movement serves as replica masterpiece the pinnacle of watchmaking. This only has 14 patents movement, in precision, power reserve, shockproof, anti-magnetic, wear comfortable and reliable all respects is very good, perfect watches display of exquisite Rolex technology.
 

p_eng_kทำไมกลเม็ด
    จึงไขความลับ
    ภาษาอังกฤษได้
p_eng_kการลงทุนกับ
    ภาษาอังกฤษเป็น
    การลงทุนที่คุ้มค่า
    ที่สุด
p_eng_kภาษาอังกฤษ
    เล่มไหนดี
p_eng_kเลือกสถาบัน
    สอนภาษาใดดี
  

   


  

  

   

                        การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

     ในส่วนของ ‘การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ’ นี้จะครอบคลุมประเด็นปัญหาหลักๆ 3
ประการ ซึ่งผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษชาวไทยมักประสบอยู่เสมอและก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ให้ตกไปได้มาเป็นเวลานานแล้วได้แก่

     ๑. แม้จะหาซื้อหนังสือไวยากรณ์อังกฤษมาอ่านก็แล้ว หรือกระทั่งไปเรียนพิเศษกับ
สถาบันกวดวิชาหรือสถาบันสอนภาษาก็แล้ว ฯลฯ แต่ก็ยังไม่สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้

     ปัญหานี้เกิดจากการที่พวกเรายังไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ อันทำให้เราไม่สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ภาษอังกฤษได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมีไม่น้อยที่พากันล้มเหลว โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

     ใน englishtrick.com นี้จึงได้แนะนำวิธีการทึ่ถูกต้องในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ อันจะช่วยให้ท่านผู้อ่านสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยและอย่างยั่งยืน

     ๒. อุปสรรคภายในตัวผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวขัดขวางการเพิ่มทักษะภาษา
อังกฤษของเรา

     และส่วนใหญ่พวกเราก็จะไม่รู้ตัวด้วยว่าเรามีอุปสรรคนี้อยู่ในตัว ดังนั้น ใน website นี้จะได้เปิดเผยให้เห็นตัวตนของอุปสรรคนี้ และแนะนำวิธีการในการขจัดอุปสรรคดังกล่าว
นี้ให้หมดสิ้นไป

     ๓. การเข้าใจผิดว่าคำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่พวกเราใช้อยู่เป็นคำศัพท์หรือ
สำนวนที่ถูกต้องแล้ว

     และเมื่อเราคิดว่าคำศัพท์หรือสำนวนเหล่านี้ถูกต้องแล้ว เราก็นำไปใช้กับเพื่อนชาวต่าง
ชาติ เช่น สำนวน go inter เป็นต้น แต่ผลกลับปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติ ของเราไม่
เข้าใจ และเราก็ไม่เฉลียวใจแม้แต่นิดเดียวว่าคำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่เราใช้ไป
นั้นไม่ถูกต้อง อย่างมากก็เพียงแค่สงสัยว่า ‘ทำไม?’ เท่านั้น

     ใน website นี้จึงนำเสนอคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษดังกล่าวนี้ และเฉลยคำ
ศัพท์หรือสำนวนที่ถูกต้องให้ด้วย แล้วท่านผู้อ่านก็จะสามารถสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติ
ได้อย่างราบรื่น เพราะเรามีคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว

     ขอเชิญท่านผู้อ่านคลิ๊กเข้าไปอ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาทั้ง 3 ประการข้างต้นได้เลยค่ะ

[back to top] or [home]

 

 

 


           

 


ad_esk1ad_esk2
ad_esk3ad_esk4