หัวเว็บเพจ good grammar book ภาพ1หัวเว็บเพจ good grammar book ภาพ2
หัวเว็บเพจ good grammar book ภาพ3หัวเว็บเพจ good grammar book ภาพ4
หัวเว็บเพจ good grammar book ภาพ5 animation การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษล่มไหนดี ภาพ6หัวเว็บเพจ good grammar book ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_htwทำไมกลเม็ด
    จึงไขความลับ
    ภาษาอังกฤษได้
p_htwการลงทุนกับ
    ภาษาอังกฤษเป็น
    การลงทุนที่คุ้มค่า
    ที่สุด
p_htwภาษาอังกฤษ
    เล่มไหนดี
p_htwเลือกสถาบัน
    สอนภาษาใดดี

   

   

   

   
   

    

    
    

    


    

   

   

   


   

   


   

    

    

                                    ภาษาอังกฤษเล่มไหนดี                                                                                                                                                                  วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

ก่อนอ่านบทความนี้ ท่านผู้อ่านควรได้อ่านกลเม็ดหรือเคล็ดลับของไวยากรณ์ต่างๆในส่วน
ของ ‘เก่งไวยากรณ์’ มาเรียบร้อยแล้ว เพราะจะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก กล่าวคือ เมื่อท่านผู้อ่านมีกลเม็ด (trick) หรือเคล็ดลับของไวยากรณ์อังกฤษอยู่ในมือแล้ว ท่านผู้อ่าน
ก็จะอ่านหนังสือไวยากรณ์อังกฤษต่างๆได้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง และได้อย่างสนุก อย่าง
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเอง

มีอะไรดีบนชั้นหนังสือไวยากรณ์อังกฤษในร้านหนังสือ

ความจริงผู้เขียนเขียนหนังสือไวยากรณ์อังกฤษ (English grammar) ไว้ประมาณ 9
เล่มด้วยกัน แต่ตอนนี้เพิ่งแล้วเสร็จไปเพียง 1 เล่มเท่านั้น โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้
tense ทั้ง 12 tenses โดยเฉพาะ

และก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าคิวกระบวนการจัดพิมพ์อยู่ วันนี้จึงขอแนะนำหนังสือ
ไวยากรณ์อังกฤษของผู้เขียนท่านอื่นๆไปพลางๆก่อน

ผู้เขียนได้ไปสุ่มตรวจหนังสือไวยากรณ์อังกฤษที่เขียนโดยคนไทยในร้านหนังสือใหญ่ๆมา
เรียบร้อยแล้ว และพบว่าหนังสือเหล่านี้ล้วนใช้ได้ทั้งสิ้น และเขียนด้วยสำนวนภาษาที่เข้าใจ
ง่าย บ้างเล่มก็อ่านสนุกอีกต่างหาก ดังนั้น ท่านผู้อ่านจะเลือกซื้อเล่มไหนก็ได้ ตามใจชอบ

การลงทุนกับการซื้อหนังสือไวยากรณ์อังกฤษนั้น เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และจ่ายคืน
ผลกำไรให้กับเราแบบไม่มีวันสิ้นสุดด้วย ตราบใดที่เรายังรักษาหนังสือเล่มนั้นไว้

ดังนั้น อย่าลังเล เมื่อเราเข้าไปถึงชั้นหนังสือไวยากรณ์อังกฤษในร้านหนังสือแล้ว ก็จงเลือก
หยิบมาซักเล่มหนึ่ง มิฉะนั้นเราจะพลาดโอกาสอันดีในชีวิตของวันนั้นไปเลยทีเดียว

เมื่อเราเข้าไปยืนอยู่หน้าชั้นหนังสือแล้ว เราจะพบว่าหนังสือไวยากรณ์อังกฤษแบ่งเป็น 5 แนวใหญ่ๆด้วยกัน คือ

1. แนวแนะนำวิธีเก่งภาษาอังกฤษ หรือเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่จะไม่เน้น
ถึงหลักไวยากรณ์โดยตรง

2. แนวบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. แนวหลักไวยากรณ์อังกฤษ โดยจะกล่าวถึงหลักไวยากรณ์อย่างค่อน ข้างละเอียดด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่ายหรือภาษาร่วมสมัยนั่นเอง และบางเล่มก็อาจจะมีทั้งหลักไวยากรณ์ และ
บทสนทนาภาษาอังกฤษปะปนกันอยู่

4. แนวไวยากรณ์แบบที่ใช้เป็นตำราเรียนหรือเตรียมตัวสอบ แนวนี้มีการเขียนออกมาเป็น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. แนวหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบโดยเฉพาะ

ถ้าเป็นไปได้ เราควรจะมีไว้ให้ครบทั้ง 5 แนวนี้!!!

อย่างผู้เขียนเองตอนนี้ก็มีไว้ครบทั้ง 5 แนวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

แต่ถ้าท่านผู้อ่านไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านทั้งหมดหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ให้เลือกเอา
แนวที่เราเห็นว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้มากที่สุด ณ เวลานี้มาอย่างน้อย 1 เล่ม

 

เริ่มลงมือทันที

เมื่อท่านผู้อ่านได้มีกลเม็ดหรือเคล็ดลับในการใช้หลักไวยากรณ์อังกฤษแล้ว ก็อย่าเพิ่งนึก
กระหยิ่มไปว่า ฉันมีเคล็ดลับแล้ว และก็หยุดอยู่แค่นี้ เพราะภาษาอังกฤษมักมีรายละเอียด
ปลีกย่อยบางอย่างที่เราควรต้องตามไปเก็บรายละเอียดไว้ เพื่อให้ภาษาอังกฤษของเรายิ่ง
แน่นขึ้นเรื่อยๆ

เช่น เรื่อง tense นั้น แม้ใน website นี้จะให้กลเม็ดหรือทีเด็ดในการใช้ tense ไว้ให้
จนครบทั้ง 12 tenses แล้ว แต่รายละเอียดในการใช้ tenses ก็ยังมีหลงเหลือให้เราต้อง
ไปเก็บเกี่ยวเพิ่มเติม ดังนั้น จงเดินไปร้านหนังสือแล้วหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับ tense มาซัก
เล่มหนึ่ง แล้วคราวนี้แหละเราก็จะเข้าใจการใช้ tenses ในระดับน้องฝรั่งๆแล้ว

และเมื่อเราแตกฉานเรื่อง tenses เสียแล้ว ก็เหมือนกับเป็นการยกภูเขาออกจากอก เพราะ
เรื่อง tenses นี่เป็นหนามยอกอกพวกเรามานานแสนนานแล้ว จากนั้นเราก็จะมีความ
มั่นใจที่จะบุกทะลุทะลวงหลักไวยากรณ์อังกฤษอื่นๆให้แตกพ่ายต่อไป และอีกไม่กี่เดือนข้าง
หน้านี้ เราก็จะทำให้ฝรั่งซึ่งปัจจุบันเข้าใจว่าคนไทยนั้นไม่ประสีประสากับภาษาอังกฤษเอา
เสียเลย ต้องพากันแปลกใจกันเป็นแถวๆว่า ‘How can Thais improve their  English
skill successfully and very rapidly?’

อนึ่ง สำหรับหนังสือไวยากรณ์ของผู้เขียนที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น ก็อาจจะต้องใช้
เวลาอีกพักใหญ่ๆกว่าจะจัดพิมพ์เสร็จ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องรอครับ ใช้หนังสือ
ไวยากรณ์อังกฤษของผู้เขียนท่านอื่นแทนไปก่อนได้

อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือไวยากรณ์ภาษา
อังกฤษทั้ง 9 เล่มของผู้เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มาลงไว้ใน website นี้แล้ว

[back to top] or [home]