หัวเว็บเพจ how trick works ภาพ1หัวเว็บเพจ how trick works ภาพ2
หัวเว็บเพจ how trick works ภาพ3หัวเว็บเพจ how trick works ภาพ4
หัวเว็บเพจ how trick works ภาพ5animation การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ทำไมกลเม็ดจึงไขความลับภาษาอังกฤษได้ ภาพ6หัวเว็บเพจ how trick works ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_htwทำไมกลเม็ด
    จึงไขความลับ
    ภาษาอังกฤษได้
p_htwการลงทุนกับ
    ภาษาอังกฤษเป็น
    การลงทุนที่คุ้มค่า
    ที่สุด
p_htwภาษาอังกฤษ
    เล่มไหนดี
p_htwเลือกสถาบัน
    สอนภาษาใดดี

   

   

   

   
   

    

    
    

    


    

   

   

   


   

   


   

    

    

                ทำไม กลเม็ด (trick) จึงไขความลับภาษาอังกฤษได้?

 

 

                                                              วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

กลเม็ด (trick) ต่างๆใน website นี้ จะเปรียบประดุจกุญแจมากมายดอกที่ใช้ไขบาน
ประตูลับต่างๆของภาษาอังกฤษที่ไม่เคยมีใครเปิดได้มาก่อน และบานประตูลับต่างๆนี้ก็จะ
ซุกซ่อนตัวอยู่ใน ‘หนังสือไวยากรณ์อังกฤษต่างๆ’ นั่นเอง

เท่าที่ผ่านมา พวกเราจะซื้อหนังสือไวยากรณ์อังกฤษหรือตำราเรียนภาษาอังกฤษ ก็ต่อเมื่อมี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆเท่านั้น และสิ่งที่ทุกคนต้องประสบเหมือนๆกันก็คือ ความรู้สึกที่
ว่า  ‘หนังสือไวยากรณ์อังกฤษหรือตำราเรียนภาษาอังกฤษคือยาขมหม้อใหญ่’ ที่เราต้องฝืน
กินเข้าไป มิฉะนั้นก็อาจสอบตก สอบเข้าเรียนต่อที่ไหนไม่ได้ หรือหางานทำไม่ได้ เป็นต้น

‘หนังสือไวยากรณ์อังกฤษคือยาขมหม้อใหญ่’ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถ
เข้าใจเนื้อหาหรือหลักไวยากรณ์ภาษา อังกฤษในหนังสือเหล่านั้นได้อย่างกระจ่างแจ้ง อย่าง
ดีก็เข้าใจเพียงแค่ครึ่งๆกลางๆเท่านั้น และที่แทบจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีไม่น้อย ทั้งๆที่เราก็
เสียเวลาอ่านแล้วก็อ่านอีก หรือท่องแล้วก็ท่องอีกก็ตาม

และเรื่องนี้ได้กลายเป็น ‘ปัญหาค้างคาใจ’ พวกเรามานานนมแล้วด้วย

หนังสือไวยากรณ์อังกฤษจึงกลายเป็นหนังสือที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความจำเป็นเฉพาะหน้าเท่า
นั้น เมื่อพ้นความจำเป็นไปแล้ว เราก็จะไม่ได้หวนกลับมาหยิบจับหนังสือเหล่านี้ขึ้นมาอีกเลย

ยกตัวอย่างเช่น ตำราเรียนหลักไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้เรียนใช้สอนอยู่ในโรงเรียนต่างๆใน
ปัจจุบัน อันเป็นตำราเรียนที่ได้รับการเขียนขึ้นโดยเจ้าของภาษาเป็นส่วนใหญ่ ก็ได้ก่อให้
เกิด ‘ปัญหาค้างคาใจ’ ดังกล่าวนี้เช่นกัน

เช่น เมื่อตำราเรียนเหล่านี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Present Simple หรือsimple present tense ก็จะมีการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เข้าใจดังนี้

a) We use the internet to communicate with people all over the world.

ประโยคตัวอย่างของฝรั่งนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องการใช้ Present Simple ได้ว่า ‘ใช้เพื่อ
แสดงข้อเท็จจริงต่างๆ’ แต่ ‘ปัญหาค้างคาใจ’ ก็เกิดขึ้น นั่นคือ แล้วไอ้เจ้า ‘to commu-
nicate with people…’ นี่ล่ะ ‘มันคืออะไร’ และมีความเกี่ยวข้องกับประโยคหลักคือ We
use the internet อย่างไร?

ลองไปดูอีกประโยคตัวอย่าง

b) You must fasten your safety belt in the car.

นี่คือประโยคตัวอย่างในการสอนการใช้ must ซึ่งก็สามารถทำนักเรียนเข้าใจเรื่องการใช้ must ได้ แต่ไอ้เจ้าบุพบทวลี ‘in the car’ นี่ล่ะ เราจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ตลอดไปใช่ไหม?
หรือจะเปลี่ยนไปใช้เป็น on the car หรือ by the car ก็ได้?

เหล่านี้ล่ะครับคือปัญหาของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือปัญหาค้างคาใจที่เราไม่เคยแก้ตก นั่นคือ เมื่อเราเรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประโยคตัวอย่างที่ยกมาประกอบ
ก็มักจะมีหลักไวยากรณ์ในเรื่องอื่นๆแทรกอยู่ด้วยเสมอ

เช่นใน 2 กรณีข้างต้น เมื่อตำราเรียนสอนเรื่อง Present Simple โดยได้มี to-infinitive แทรกอยู่ในประโยคตัวอย่างด้วย แต่ในตัวตำราเรียนเล่มนั้นกลับไม่มีการสอนเรื่อง to-infi-
nitive ไว้ด้วย นักเรียนจึงไม่สามารถเข้าใจประโยคตัวอย่าง We use the internet to communicate with people all over the world. ได้อย่างกระจ่างแจ้ง คือเข้าใจไป
เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

และเมื่อตำราเรียนสอนเรื่องการใช้ must ก็ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการใช้ must ได้เท่า
นั้น แต่กลับไม่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการใช้ collocation ของ in the car ไป
ในคราวเดียวกันได้

ผลที่เกิดขึ้นก็คือ นักเรียนไม่กล้านำประโยคตัวอย่างที่เรียนมาไปใช้จริง ยกเว้นการนำไป
ตอบข้อสอบเท่านั้น เมื่อสอบเสร็จแล้วประโยคตัวอย่างต่างๆตลอดจนตำราเรียนเหล่านี้ก็จะ
ถูกทิ้งไปอย่างไม่ใยดีทันที

และแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตำราเรียนไวยากรณ์ในชั้นเรียนนี้ ก็เป็นปัญหาของหนังสือ
ไวยากรณ์อังกฤษที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วๆ ไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าหนังสือไวยากรณ์
นั้นๆจะพยายามเขียนให้อ่านง่ายและอ่านสนุกเพียงใดก็ตาม

และเมื่อปัญหาเป็นอย่างนี้บ่อยเข้าๆ ในทุกครั้งที่เราเข้าชั้นเรียนภาษา อังกฤษหรือหยิบ
หนังสือไวยากรณ์อังกฤษขึ้นมาอ่าน มันก็จะเกิดการสะสมพอกพูนขึ้นของความรู้สึกที่ว่า  ‘ตำราเรียนภาษาอังกฤษหรือหนังสือไวยากรณ์อังกฤษคือยาขมหม้อใหญ่’ ดังกล่าวข้างต้น
นั่นเอง โดยพวกเราหาได้รู้เลยไม่ว่า แท้จริงแล้วบานประตูลับที่จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษ
นั้นได้ซุกซ่อนตัวอยู่ในตำราเรียนภาษาอังกฤษและหนังสือไวยากรณ์อังกฤษที่เราได้ทิ้งไป
อย่างไม่ใยดีนั่นเอง!!!

นี่คือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ website นี้เกิดขึ้น เพื่อมอบกุญแจไขบานประตูลับ
เหล่านี้ให้ท่านผู้อ่าน เพื่อจะได้เปิดบานประตูลับเหล่านี้เข้าไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยการไข
เพียงกริ๊กเดียวเท่านั้น แล้วภาษาอังกฤษก็จะเรียบร้อยโรงเรียนพี่ไทยทันที

ดังประโยคตัวอย่าง a) และ b) ข้างต้น

เมื่อท่านผู้อ่านได้ศึกษาเรื่องของ to-infinitive ใน ‘เก่งไวยากรณ์’ ใน website นี้แล้ว
ท่านผู้อ่านก็จะร้องอ๋อทันทีว่า ‘to communicate with people…’ ในประโยคตัวอย่าง
a) นั้นก็คือ to-infinitive แบบสำเร็จรูปที่นักภาษาศาสตร์กำหนดมาใช้คู่กับคำกริยา use
นั่นเอง

ส่วน in the car ในประโยคตัวอย่าง b) นั้นก็คือ collocation ที่ต้องใช้ในรูปนี้เสมอ จะ
ไปใช้ในรูปอื่นไม่ได้

เพียงเท่านี้เราก็จะเข้าใจการใช้ประโยค a) และ b) ข้างต้นได้อย่างกระจ่างแจ้งสิ้นข้อสงสัย
ใดๆแล้ว

เมื่อเป็นดังนี้ ต่อไปนี้ตำราเรียนภาษาอังกฤษและหนังสือไวยากรณ์อังกฤษต่างๆก็จะกลาย
เป็นสารอาหารอันแสนเอร็ดอร่อย ที่เราอยากจะรับประทานกันทุกวันอย่างไม่หรู้เบื่อ และเมื่อ
เรายิ่งรับประทานมากเท่าใดเราก็ยิ่งเติบโตและยิ่งแข็งแรงทางภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น นับจากวันนี้เป็นต้นไปการเดินเข้าร้านหนังสือเพื่อตรงดิ่งไปยังชั้นหนังสือไวยากรณ์
อังกฤษก็จะเป็นสิ่งที่มีนัยอันสำคัญยิ่งต่ออนาคตของเรา หาใช่การทำตามกระแสชั่วครั้ง
ชั่วคราวดังที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่

และนับเนื่องจากนี้ไปพ่อแม่หลายคนซึ่งมักเลือกเสริมทักษะภาษา อังกฤษให้กับลูกๆของตน
ด้วยวิธีการอื่นอันมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว เพราะเคยมี ‘ปัญหาค้างคาใจ’ กับหนังสือไวยากรณ์
อังกฤษมาก่อน ก็จะมีทางเลือกที่ย่อมเยามากขึ้น ด้วยการไปซื้อหนังสือไวยากรณ์อังกฤษใน
ร้านหนังสือมาให้ลูกอ่านแทน พร้อมกับใช้กุญแจใน website แห่งนี้ไขความลับไวยากรณ์
อังกฤษไปทีละเรื่องทีละเรื่องจนครบในที่สุด และเผลอๆทั้งคุณลูกและคุณพ่อคุณแม่ก็จะเก่ง
ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันอีกต่างหาก

ความภาคภูมิใจบนความสำเร็จด้วยตัวของตัวเอง

ลเม็ดและเคล็ดลับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน website แห่งนี้ เป็นกลเม็ดและเคล็ด
ลับที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากใน website แห่งนี้เท่านั้น

เช่น ‘กลเม็ดการใช้ tense ต่างๆ’, ‘กลเม็ดการใช้ if-sentence’, ‘กลเม็ดการใช้ prepo-
sition’, ‘กลเม็ดการใช้ present participle/infinitive’,  ‘กลเม็ดการสร้างประโยคคำ
ถามด้วย question words’ และ ‘กลเม็ดของวิธีการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ’ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปก็คือ ทุกเรื่องทุกบทความใน website นี้จะให้กลเม็ดเกี่ยวการใช้ภาษา
อังกฤษไว้ทุกเรื่อง จนท่านผู้อ่านสามารถใช้เป็นกุญแจในการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ได้แตกฉานในระดับเดียวกับเจ้าของภาษาเลยทีเดียว เพื่อเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

และคนไทยก็จะมีพื้นที่ในชุมชนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจเหมือน
กับที่หลายๆประเทศได้ทำสำเร็จมาแล้ว

แต่เราจะภาคภูมิใจยิ่งกว่าผู้ใด เพราะเราทำได้ด้วยตัวของเราเอง เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษ
ของเราได้นำพาสยามประเทศเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ (modernization) ด้วยตัวของ
คนไทยเอง โดยไม่ต้องอาศัยชาติอื่นมาทำให้แต่ประการใด

คนไทยมีความภาคภูมิใจบนความสำเร็จด้วยตัวของตัวเราเอง และพวก
เราก็มีความภูมิใจกับสิ่งนี้เสมอมา และจะเสมอไป เพราะเรามีมันอยู่ใน
สายเลือดของความเป็นไทยของเรา

[back to top] or [home]