หัวเว็บเพจ invest in english ภาพ1หัวเว็บเพจ invest in english ภาพ2
หัวเว็บเพจ invest in english ภาพ3หัวเว็บเพจ invest in english ภาพ4
หัวเว็บเพจ invest in english ภาพ5animation การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ การลงทุนกับภาษาอังกฤษเป็นการลงทุน...ภาพ6หัวเว็บเพจ invest in english ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_htwทำไมกลเม็ด
    จึงไขความลับ
    ภาษาอังกฤษได้
p_htwการลงทุนกับ
    ภาษาอังกฤษเป็น
    การลงทุนที่คุ้มค่า
    ที่สุด
p_htwภาษาอังกฤษ
    เล่มไหนดี
p_htwเลือกสถาบัน
    สอนภาษาใดดี

   

   

   

   
   

    

    
    

    


    

   

   

   


   

   


   

    

    

                   การลงทุนกับภาษาอังกฤษเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

 


                                             วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีก็มักจะประสบผลสำเร็จในชีวิตและในอาชีพการงาน เพราะ
ภาษาอังกฤษคือใบเบิกทางที่สำคัญ

ในอีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้านี้ ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคน
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ มุมใดของประเทศไทยก็ตาม ดังนั้น การลงทุน
กับภาษาอังกฤษเสียแต่วันนี้ จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและมีอนาคตที่สุดด้วย

การลงทุนกับภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

   1. การลงทุนด้วยเวลา
   2. การลงทุนกับหนังสือไวยากรณ์อังกฤษ

 

                           1. การลงทุนด้วยเวลา

การลงทุนด้วยเวลาก็คือ การใช้เวลาว่างของเราเป็นต้นทุนในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษา
อังกฤษ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

1.1 การค้นคว้าภาษาอังกฤษในห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ห้องสมุดสาธารณะ และหอสมุดแห่งชาติคือ แหล่งรวมของ
หนังสือไวยากรณ์อังกฤษต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก อันเป็นสถานที่เหมาะที่เราจะนำต้นทุนเวลา
ของเราไปลงทุน และสถานที่เหล่านี้ก็จะคืนผลกำไรให้กับเราอย่างเกินมูลค่าของต้นทุนที่เรา
ได้ลงไป

ดังนั้น ทุกครั้งที่มีเวลาว่างก็ให้เราแวะเข้าไปในห้องสมุดดังกล่าวนี้ แล้วใช้เวลากับการอ่าน
หนังสือไวยากรณ์อังกฤษต่างๆกันให้ช่ำปอด

เมื่อมีอะไรสงสัยก็จดมาตรวจสอบกับ website นี้ได้ แล้วเราก็จะเข้าใจไวยากรณ์นั้นๆได้
อย่างกระจ่างแจ้ง

1.2 การค้นคว้าภาษาอังกฤษใน website ต่างๆ

ปัจจุบันมี website สอนภาษาอังกฤษจำนวนมากซึ่งให้บริการฟรี เช่น website นี้เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมี website ฟรีดีๆอื่นๆอีกไม่น้อยที่จะให้ท่านผู้อ่านเอาเวลาของตนไปลง
ทุนได้อย่างคุ้มค่า โดยขอให้เข้าไปใน website ที่ใช้ภาษาไทยในการอธิบายก่อน เพราะ
จะเข้าใจได้ง่ายกว่า เมื่อเราเก่งแล้วก็ค่อยเข้าไปศึกษาค้นคว้าใน website ที่ใช้ภาษา
อังกฤษล้วนๆในการอธิบาย

แต่สำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการศึกษาค้นคว้าการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาก็สามารถตรง
ดิ่งเข้าไปใน website ที่ใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆได้ทันทีครับ

เมื่อมีเวลาว่างเมื่อใด ก็ขอให้พวกเราใช้เวลาไปกับ website สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้ทันที แล้วเราจะรู้เลยว่าเวลาที่เราลงทุนไปนั้นไม่สูญเปล่า แล้วเราก็อยากที่จะใช้เวลาคลุกอยู่กับ
website เหล่านี้ โดยไม่อยากไปไหนเลย

Website สอนภาษาอังกฤษนั้น ไม่มี website ใดให้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ได้ แม้แต่ website ที่เสียเงินก็ตาม แต่แต่ละ website จะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน
ดังนั้น เราจึงควรแบ่งเวลาเข้าไปศึกษาค้นคว้าในหลายๆ website แล้วภาษาอังกฤษของ
เราก็จะดีวันดีคืน จนคนอื่นทึ่งไปเลยก็แล้วกัน

1.3 การค้นคว้าภาษาอังกฤษในร้านขายหนังสือต่างๆ

ร้านขายหนังสือต่างๆมักเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าไปอ่านหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต่างๆ
ได้ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเสมอไป บางร้านยังมีมุมอ่านหนังสือให้เป็นการเฉพาะด้วย แม้บาง
ร้านจะไม่มีมุมอ่านหนังสือให้ เราก็สามารถนั่งอ่านกับพื้นได้ โดยเลือกมุมที่ไม่เกะกะขวาง
ทางคนอื่นเท่านั้นเอง

การอ่านหนังสือไวยากรณ์อังกฤษในร้านหนังสือจะมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งก็คือ เราได้อ่าน
หนังสือไวยากรณ์ที่เพิ่งวางจำหน่ายสดๆใหม่ๆ

แต่ข้อเสียก็คือ อาจจะไม่สะดวกนักที่จะไปอ่านได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนการอ่านในห้องสมุด
หรือใน website

                2. การลงทุนกับหนังสือไวยากรณ์อังกฤษ

หนังสือไวยากรณ์อังกฤษในที่นี้หมายรวมถึง dictionary, picture dictionary, ตำรา
เรียนไวยากรณ์อังกฤษ, หนังสือไวยากรณ์อังกฤษ, หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ,
หนังสือพิมพ์/นิตยสารภาษาอังกฤษ และนวนิยายภาษาอังกฤษ เป็นต้น

หนังสือต่างๆเหล่านี้อุดมไปด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ทั้งสิ้น
และใน website นี้ก็จะแนะนำกลเม็ดหรือเคล็ดลับในการอ่านหนังสือเหล่านี้ให้สนุกสนาน
เพลิดเพลินอย่างที่ท่านผู้อ่านไม่เคยพบมาก่อนเลยทีเดียว

แล้วท่านผู้อ่านก็จะเก่งภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษา รวมทั้งตอบข้อสงสัยของตนเอง
ได้ว่า ทำไมเวลาเห็นฝรั่งทีไรจะต้องเห็นถือหนังสือคนละเล่มสองเล่มเสมอ หรือไม่ก็เห็นนั่ง
อ่านนอนอ่านตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยๆ

ดังนั้น จึงขอให้พวกเราค่อยๆสะสมหนังสือภาษาอังกฤษดังกล่าวนี้ไว้ครับ และก็อย่าไปเสีย
ดายเงินเวลาที่จะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเหล่านี้ เพราะหนังสือเหล่านี้ไม่ว่าใครจะเขียนหรือ
จะเป็นของสำนักพิมพ์ใด ล้วนแล้วแต่คุ้มค่าเงินทั้งสิ้น ขอเพียงเราใช้ให้เป็นเท่านั้นเป็นพอ

 

    การเรียนรู้ด้วยตนเองก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง

การอ่านหนังสือไวยากรณ์อังกฤษในห้องสมุด/ในร้านหนังสือ และการศึกษาค้นคว้าภาษา
อังกฤษใน website ต่างๆ ตลอดจนการซื้อหนังสือไวยากรณ์อังกฤษมาสะสมไว้อ่านเองนั้น
ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งนั้นต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้โดยมีผู้สอน หรือการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองก็ตาม แต่การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจะมีลักษณะสำคัญอยู่
ประการหนึ่งคือ การก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งและอย่างทะลุปรุโปร่ง

เช่น ถ้าเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหรือเข้าไปเยี่ยมชม website หนึ่ง เราอาจพอรู้เลาๆในหลัก
ไวยากรณ์ต่างๆ แต่ยังไม่เข้าใจกระจ่างแจ้งนัก แต่เมื่ออ่านเล่มที่สองและที่สามหรือเข้าเยี่ยม
ชม website เว็บที่สองหรือที่สาม เราก็จะเกิดอาการที่เรียกกันว่า ‘คลิ๊ก’ ขึ้นมา นั่นคือการ
เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งและอย่างทะลุปรุโปร่งในหลักไวยากรณ์ขึ้นมาในทันทีว่า
‘อ๋อ...อย่างนี้นี่เอง’

และอาการ ‘คลิ๊ก’ กับหลักไวยากรณ์อังกฤษนี่ ก็จะเป็นความรู้สึกที่ฟินมากๆ เหมือนกับเรา
ได้ค้นพบความรู้ใหม่ และเราก็ได้กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาอย่างฉับพลันทันที จากคนที่ไม่
ประสีประสากับภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

รวมทั้งรู้สึกสนุกและมันส์ไปกับภาษาอังกฤษ ทำให้อยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ  ความรู้ภาษา
อังกฤษของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนแตกฉานไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรา
ได้เรียนรู้มาด้วยตนเอง

คนไทยบางคนและคนชาติอื่นๆที่สามารถเก่งภาษาอังกฤษในระดับเดียวกับเจ้าของภาษา
ได้นั้น ต่างก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองทั้งสิ้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านอย่าได้รอช้าครับ เริ่ม
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเสียตั้งแต่วันนี้

[back to top] or [home]