หัวเว็บเพจ english novel หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ english novel หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ english novel หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ english novel หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ english novel หน้า2 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก สนุกกับการอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษ หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ english novel หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

หน้า 2: สนุกกับการอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษ                                             วงกต จันทพานิช


                                                                       ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    Hide in Plain Sight โดดเด่นในเรื่องของการบรรยายฉาก และการปะทะคารม
ระหว่างพระเอกและนางเอกที่เข้มข้นและคมคาย เพราะต่างฝ่ายต่างก็ฉลาดทันกัน จึงไม่มี
ใครยอมใคร ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าแต่ละฝ่ายมีบางสิ่งที่น่าค้นหา กระทั่งค่อยๆถลำตกหลุมรัก
ซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัว 

    นวนิยายแนว romance ส่วนใหญ่มักใช้ฉากในมลรัฐหรือเมืองเล็กๆของสหรัฐฯหรือ
อังกฤษ จึงให้กลิ่นอายของบรรยากาศที่คล้ายกับสังคมไทยอย่างน่าประหลาดใจ เช่น ความ
เอื้ออาทรต่อกันของผู้คน, สายสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องในครอบครัว, ความ
ศรัทธาในคุณธรรมความดีและสิ่งเหนือธรรมชาติ, อาการร้อนผะผ่าวบนใบหน้าของหญิง
สาวยามถูกชายหนุ่มจ้องมอง และการที่พระเอกหรือไม่ก็นางเอกมักจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี
เป็นต้น

    เมื่ออ่านๆไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆด้วย เราจึงได้อรรถรส
ในการอ่านเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นการง่ายที่ผู้อ่านจะจดจำประโยคของการใช้ภาษาอังกฤษ
ต่างๆไว้ได้ อันเท่ากับเป็นการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของตนไปในตัวนั่นเอง

    นี่ยังไม่นับความสนุกสนาน ประโยคประทับใจ คำคม ความรู้สึกดีๆ และแรงบันดาลใจอีก
ต่างหากนะเนี่ย

วิธีการอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษ

    ในปัจจุบัน นอกจากนวนิยายภาษาอังกฤษจะใช้ภาษาที่ง่ายๆแต่ยังคงรักษาความสนุก
สนานความประทับใจไว้ได้เหมือนกับนวนิยายรุ่นก่อนๆแล้ว อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จะช่วยให้เราอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้ง่ายๆราวกับปอกกล้วยเข้าปาก (a
piece of cake) ยังมีอยู่อย่างหลากหลายอีกด้วย ผิดกับสมัยที่ผู้เขียนเริ่มอ่านเมื่อประมาณ
40 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องพึ่งพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยเพียงประการเดียวเท่านั้น

    1. ถ้าจะอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษจาก online ให้ print out ออกมาเป็นตัวอักษร
ขนาดใหญ่ คือ ยอมเปลืองหมึกเอาหน่อย อันนี้เป็นหลักในเชิงจิตวิทยาครับ เพราะตัวอักษร
ใหญ่จะช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการ print out ออกมาเป็นตัวอักษรขนาดเล็ก

    2. เมื่อจะอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษให้เปิดเครื่อง computer หรือ notebook ไว้ด้วย
ขณะที่อ่าน ถ้าเราเจอคำศัพท์หรือสำนวนใดไม่เข้าใจ เช่น สำนวน stop dead ก็ให้เรา
พิมพ์คำๆนี้ลงใน Google ทันที ไม่ถึง 15 วินาที เราก็ได้คำตอบแล้วว่า stop dead
หมายถึงอะไร ง่ายดีไหมล่ะ

    3. ให้เตรียม dictionary แบบ English-English ไว้ด้วย แม้เราจะมี Google ไว้ค้น
หาความหมายของคำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆแล้ว แต่บางครั้งบางสำนวนการค้น
จาก dictionary จะมีความสะดวกกว่า (โปรดดูบทความ ‘Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้าง
กาย’)

    และสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษมาก่อนเลย ก็ควรจะมีพจนานุกรม
อังกฤษ-ไทยเล่มเล็กๆติดตัวไว้ด้วย

    4. การอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกับเข้า Google และ/หรือเปิด dictionary เพื่อหาความ
หมายของคำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษนี้ อาจจะทำให้เสียเวลาไปบ้างในการอ่านเล่ม
แรกๆ แต่จะเป็นการเสริมสร้างและสะสมศักยภาพของการอ่านให้กับตัวเรา เมื่อเราเริ่มอ่าน
เล่มที่สองหรือเล่มที่สาม การเข้า Google และ/หรือเปิด dictionary เพื่อการนี้ ก็จะค่อยๆ
น้อยลงโดยอัตโนมัติ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะอ่านได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องไม้
เครื่องมือใดๆเลย

    5. ถ้านวนิยายมีบทเกริ่นนำ (prologue) ด้วย ให้อ่านบทนี้อย่างน้อย 2 เที่ยว และให้
อ่านบทที่ 1 อีกอย่างน้อย 2 เที่ยว อันจะทำให้เราจับทิศทางของเรื่องและสำบัดสำนวนที่ผู้
เขียนใช้ได้ แล้วการอ่านบทต่อๆไปก็จะง่ายขึ้น

    6. เมื่ออ่านไป อาจจะมีบ้างที่บางประโยคบางสำนวนที่เราอ่านทวน 2-3 ครั้งแล้วยังไม่
เข้าใจ ก็ให้ข้ามไปก่อน แล้วค่อนกล้บมาอ่านซ้ำทีหล้งได้ แล้วเราก็จะเข้าใจได้เอง เหมือน
กับการดูภาพยนตร์จากแผ่น DVD นั่นเอง ที่อาจมีบางฉากที่เราไม่เข้าใจ เมื่อเราดูจบแล้ว
เราก็สามารถย้อนกล้บมาดูฉากนั้นใหม่ได้ แล้วเราก็จะเข้าใจฉากนั้น ฉันใดก็ฉันนั้น

 

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากนวนิยายภาษาอังกฤษแนว romance

    นวนิยายแนว romance นั้น จะมีประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันปรากฏ
อยู่มากมาย ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

    ต่อไปนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากนวนิยายเรื่อง Courtship
of the Recluse
(เสน่ห์รักหนุ่มสันโดษ) ของ Linda Louise Rigsbee (www.public
bookshelf.com)

    –The usual.
      เอาเหมือนเดิม

    –She delivered his meal.
      เจ้าหล่อนเอาอาหารมาบริการให้เขา

    A: What time do you get off?
         คุณเลิกงานตอนกี่โมง?
    B: Nine.
         3 ทุ่มค่ะ
    A: I’d like to talk to you. May I wait here until then?
         ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณหน่อย ขอผมคอยอยู่ที่นี่จนถึง 3 ทุ่มได้ไหม?
    B: Of course.
         ได้ค่ะ

    –That quiet walk home was her chance to relax.
       การเดินกลับบ้านคนเดียวเงียบๆเป็นโอกาสของเจ้าหล่อนที่จะได้ผ่อนคลาย

    A: You are not going to sleep a wink tonight.
         คุณจะนอนไม่หลับนะคืนนี้
    B: Never has any effect on me.
         (กาแฟนี่)ไม่มีผลอะไรกับผมหรอก

    –He nodded and fell silent again.
      เขาพยักหน้าแล้วก็เงียบไปอีก

    –What would my duties entail?
      งานของดิฉันมีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบบ้าง?

    –I’ll be in next Friday. If you decide to take the job, have your things
      ready then. Thanks for your time.
      ผมจะเข้ามาอีกตอนวันศุกร์ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะรับงาน เตรียมข้าวของของคุณให้พร้อมในตอนที่ผม
        เข้ามา ขอบคุณที่สละเวลาคุยกับผม

    และต่อไปนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากนวนิยายเรื่อง The
Rebel Doctor’s Bride
ของ Sarah Morgan (www.harlequin.com)

    –As innocent as the dawn.
      ใสบริสุทธิ์ราวกับรุ่งอรุณ

    –How have you been?
      ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างล่ะ?

    –You are going to drop.
      คุณจะหมดแรงข้าวต้ม

    –He tapped a few key.
      เขาเคาะแป้นคีย์บอร์ด 2-3 ครั้ง

    –You need to cut them off when they gossip.
      คุณจำเป็นต้องตัดบทสนทนาทันทีที่พวกเขามีเรื่องซุบซิบนินทากัน

    –Everything takes four times as long.
      ทุกสิ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า

    –Why would I keep it?
      ผมจะเก็บมันไว้ทำไมล่ะ...ไม่มีความจำเป็นเลย?

    –How soon can you start?
      คุณจะเริ่มต้นได้เร็วที่สุดเมื่อใด?

    –Were you below me at school? Or were you above me?
      ที่โรงเรียนคุณเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ของฉันกันนะ?

    –His eyes held hers.
      เขาจ้องตาหล่อน                                                          

    เวลาที่ท่านผู้อ่านอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษแนว romance แล้ว พบว่ามีประโยคใดที่
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก็ให้รีบจดไว้ทันที เพื่อนำมาทบทวนและนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

    ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขกับการอ่านนวนิยายภาษาอังกฤษ และมี
พัฒนาการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นครับ

                                                 1 2

 [back to top] or [home]