หัวเว็บเพจ fun english ภาพ1หัวเว็บเพจ fun english ภาพ2หัวเว็บเพจ fun english ภาพ3หัวเว็บเพจ fun english ภาพ4
หัวเว็บเพจ fun english ภาพ5animation balloon มาสนุกกับภาษาอังกฤษกันค่ะ ภาพ6หัวเว็บเพจ fun english ภาพ7หัวเว็บเพจ fun english ภาพ8
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังฤษ-ไทย
p_s_f_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ
    
   

   


   


    

                      ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

  เวลาผู้เรียนเรียนรู้หลักไวยากรณ์อังกฤษนั้น ประโยคที่ถูกยกขึ้นมาเป็น
ประโยคตัวอย่างมักเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมักไม่ได้ผูกเป็นเรื่อง
ราวที่สนุกสนานไว้ บางครั้งการเรียนรู้จึงอาจนำมาซึ่งความน่าเบื่อได้ ทำให้การ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนเกิดอุปสรรคขึ้นมา แม้แต่กับตัวเจ้าของ
ภาษาเอง
     
เมื่อเป็นดังนี้ เจ้าของภาษาจึงได้คิดค้นกลเม็ด (trick) หรือเครื่องมือต่างๆ
ขึ้นมามากมายเพื่อเป็นตัวช่วยให้การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือการ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกที่ใครๆก็อยากที่จะเข้ามาลิ้มลองหาความ
สำราญ และกลเม็ดหรือเครื่องมือต่างๆนี้ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็
สามารถเข้าไปลิ้มลองหาความสนุกและความสำราญ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
ของตนได้เช่นกัน
     
ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้อ่านคลิ๊กเข้าไปพบกับกลเม็ดหรือเครื่องมือต่างๆที่
เจ้าของภาษาได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกได้เลยค่ะ

[back to top] or [home]


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 


ad1ad2
ad3ad4