หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า1 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย


                                                    วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

    ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองทุกคน ย่อมอยากมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อไว้
ถามปัญหาเวลาเกิดข้อขัดข้องในการใช้ภาษาอังกฤษต่างๆขึ้นมา

    ปัจจุบันสำนักพิมพ์ dictionary (dict) ทั้งในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจึงได้
จัดพิมพ์ dict ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

    เวลานี้ dictionary จึงไม่ใช่เรื่องของการให้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพียง
ประการเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ยังเป็นเสมือนหนึ่ง ‘ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ’ ที่คอยให้คำตอบ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับเราในทุกๆเรื่องที่เราอยากรู้

    ถ้าจะว่าไปแล้ว dictionary ก็คือ ‘เพื่อนฝรั่งข้างกาย’ ของเรานั่นเอง ที่พร้อมเสมอที่จะ
ไขข้อข้องใจให้กับเราในทันทีที่เราต้องการ ขอเพียงให้เราคบหา dict ไว้เป็นเพื่อนซักเล่ม
สองเล่มเท่านั้น

    จะว่าไปทำไมมีขนาดเจ้าของภาษาเองยังต้องมี dictionary ติดตัวหรือติดบ้านไว้เป็น
เพื่อนเลย เมื่อไม่รู้จักหรือลืมการใช้คำศัพท์ใดไป ฝรั่งก็จะปรึกษาเพื่อนโดยการเปิดดูทันที ดังนั้น เราในฐานะผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็ยิ่งจำเป็นต้องมี dict ไว้เป็นเพื่อน
ด้วยเช่นกัน

ทำความรู้จักกับเพื่อนฝรั่งข้างกาย

    สมมติว่าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการจะเขียนข้อความว่า ‘ฉันอาศัยอยู่แถวถนน
นวมินทร์’ ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่แน่ใจว่า ถนนในภาษาอังกฤษคือ street นั้นใช้
กับคำบุพบทอะไร ท่านผู้อ่านก็สามารถเปิด dictionary ดูที่คำว่า street ได้

    เอาล่ะ....ผมจะลองเปิด Cambridge Advanced Learner’s Dictionary ดูว่า เพื่อนฝรั่งข้างกายเล่มนี้จะบอกอะไรเราบ้าง ซึ่งก็จะได้ประโยคตัวอย่างของการใช้คำนาม street มาหลายประโยค และหนึ่งในนั้นก็คือประโยคนี้

    Diane’s house is in/on Cherrywood Street.

    และยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า in Cherrywood Street เป็นการใช้แบบอังกฤษ ส่วน on Cherrywood Street เป็นการใช้แบบอเมริกัน

    เราจะเห็นได้ว่า dictionary จะบอกเราหมดเลยว่า street ใช้กับคำบุพบทอะไรบ้าง และมีประโยคตัวอย่างให้ด้วยเสร็จสรรพ พร้อมที่จะให้เรานำไปใช้งานได้ทันที โดยเสียเวลา
ในการเปิดเพียงแค่ไม่ถึง 30 วินาทีเท่านั้น...แจ๋วไหมล่ะ

    จากนั้นเราก็เอาคำตอบที่เราได้จาก Cambridge Advanced Learner’s Dict-
ionary มาสร้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษของเราได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในแบบที่เจ้าของ
ภาษาใช้ดังนี้

    –I live in/on Nawamin Street/Road.
      ฉันอาศัยอยู่แถวถนนนวมินทร์

    ไปดูอีกตัวอย่างก็ได้ สมมติว่าเราอยากรู้ว่า ‘เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล’ ภาษา
อังกฤษใช้ว่าอะไร เราก็เปิด dict เล่มนี้ไปที่คำว่า hospital เราก็จะพบประโยคตัวอย่าง
หลายๆประโยคของคำศัพท์คำนี้ และจะมีอยู่ 2 ประโยคที่เป็นประโยคตัวอย่างของความ
หมาย ‘เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล’ คือ

    –She spent a week in hospital last year.

    –I’ve got to go to hospital for 3 weeks to have an operation.    

    เราก็จะรู้ได้ทันทีว่า ‘เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล’ นั้น ในภาษาอังกฤษมีใช้กันอยู่ 2
สำนวนคือ in hospital และ go to hospital

    และจากการเปิด dict นี้เรายังสามารถสรุปได้เองอีกว่า ถ้าเราจะบอกเพื่อนฝรั่งว่า ‘จะไป
เยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล’ เราจะพูดว่า I’m going to go to a hospital. ไม่ได้ เพราะ
จะกลายเป็นว่า เราจะไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเสียเอง เราต้องพูดว่า I’m going to
visit my friend in hospital. จึงจะตรงกับความหมาย ‘จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล’
ที่เราต้องการจะสื่อ

    สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ dictionary ก็คือ ไม่ว่าเราจะค้นหาเกี่ยวกับคำศัพท์อะไรหรือ
เกี่ยวกับเรื่องอะไร ทุกคำและทุกเรื่องนั้นจะมีประโยคตัวอย่างให้ด้วย และไม่ใช่มีแค่ประโยค
สองประโยค แต่มีให้เป็นกุรุส เราจึงสามารถนำประโยคตัวอย่างเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้
ทันที

    นี่ละครับ คือ ตัวตนของเพื่อนฝรั่งข้างกายของเรา ที่แสนใจดี ไม่ว่าเราอยากรู้อะไรเกี่ยว
กับภาษาอังกฤษ เพื่อนคนนี้จะมีคำตอบให้เราเสมอ ทุกเวลาที่เราต้องการ

 

จะเลือกคบ dictionary เล่มไหนเป็นเพื่อนดี

    ปัจจุบันมี dictionary ที่เราควรเลือกไว้เป็นเพื่อนฝรั่งข้างกายอยู่ 5 เล่มดังต่อไปนี้

    1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

    2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary

    3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

    4. Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary

    5. Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners

    เห็นชื่อแต่ละเล่มมีคำว่า Advanced Learner อยู่ด้วย ก็อย่าได้เข้าใจผิดว่า นี่เป็น dictionary สำหรับผู้ใช้ในระดับสูงเท่านั้นนะครับ ตรงกันข้าม dict ทั้ง 5 เล่มนี้ถูกจัดทำ
ขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ทั้งในระดับเริ่มต้น  ระดับกลาง และระดับสูง นั่นคือ ไม่ว่าเราอยากจะ
รู้เรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงเรื่องยากๆ dict ทั้ง 5 เล่มนี้มีคำตอบให้ ดังกรณี in/
on Cherrywood Street และ hospital ข้างต้น

    โดยภาพรวมแล้ว dictionary ทั้ง 5 เล่มนี้ เป็นเพื่อนฝรั่งที่แสนใจดีของเราได้เหมือนๆ
กัน นั่นคือ ไม่ว่าปัญหาภาษาอังกฤษอะไร ทุกเล่มสามารถไขปัญหาให้กับเราได้

    อย่างไรก็ตาม แต่ละเล่มก็มีเอกลักษณ์ของตนเองอันแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้เขียนจะ
ทยอยกล่าวถึงไปทีละเล่ม เพื่อให้ท่านผู้อ่านตัดสินใจได้ถูกว่า จะเลือกเล่มใดเป็นเพื่อนฝรั่ง
ข้างกายดี

    อนึ่ง รูปปก dictionary ที่ลงในบทความนี้ ถ่ายมาจาก dict ของผู้เขียนเอง บางเล่ม
จึงดูเก่าโทรมมากๆ เพราะผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่รูปปก
บางรูปไม่สวยเท่าตัวจริงตอนซื้อมาใหม่ๆ

1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

รูปหนังสือ Cambridge Advanced...    Cambridge Advanced Learner’s Dictionary มีข้อเด่นหรือ
เอกลักษณ์ของตนก็คือให้คำตอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต่างๆที่เราอยาก
รู้อย่างกระชับไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป แต่ก็ครอบคลุม จึงเหมาะ
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ dictionary แบบ English- English มาก่อน
เป็นอย่างยิ่ง

    อีกประการหนึ่งก็คือมีราคาถูกที่สุดในบรรดา dictionary ทั้ง
5 เล่มนี้ คือ ประมาณเล่มละ 600 บาทเท่านั้น

    Cambridge Advanced Learner’s มี dictionary ในรูป CD-ROM แนบมาให้
ด้วย พร้อมการออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง เมื่อนำไป load ลงเครื่อง computer หรือ
notebook ก็จะทำให้เรามีช่องทางในการใช้งาน  dict เพิ่มมากขึ้น

    หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด, แพร่พิทยา, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอเซียบุ๊คส์

2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary

รูปหนังสือ Oxford Advanced...   Oxford Advanced Learner’s Dictionary มีข้อเด่นก็คือ
เป็น dict ที่เก่าแก่ที่สุดของทางฝั่งอังกฤษ และเป็นผู้บุกเบิกในการ
นำหลักการใช้เชิงไวยากรณ์ของคำศัพท์ต่างๆมาบรรจุไว้ใน dict
ของตนด้วย เช่น คำนามแต่ละคำมักนิยมใช้กับคำบุพบทอะไร
เป็นต้น จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง

    รวมทั้ง Oxford Advanced Learner’s ยังเป็นต้นแบบของ
การจัดทำ dictionary ของสำนักพิมพ์อื่นๆทั้งในอังกฤษและในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

    ดังนั้น ถ้าท่านผู้อ่านต้องการ dictionary ที่เป็นต้นแบบที่เป็น original ก็สามารถเลือก Oxford Advanced Learner’s ไว้เป็นเพื่อนฝรั่งข้างกายได้

    เล่มนี้มี dictionary ในรูป DVD-ROM แนบมาให้ด้วย หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด, แพร่-
พิทยา, B2S และเอเซียบุ๊คส์ ราคาเล่มละประมาณ 1,000 บาท

(อ่านต่อหน้า 2)                                                1 2 3

[back to top] or [home]