หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า2 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

หน้า 2: Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย                                               วงกต จันทพานิช


                                                                     ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

 รูปหนังสือ Macmillan English Dictionary... Macmillan English Dictionary for Advanced Learners
มีข้อเด่นตรงที่เวลาเราค้นหาคำกริยาต่างๆ dict เล่มนี้จะบอกกับเรา
ด้วยว่าคำกริยาบางคำนั้น นิยมใช้กับคำวิเศษณ์อะไรบ้าง เช่น เวลาเรา
ค้นหาการใช้คำกริยา approve ก็จะมีข้อมูลให้ด้วยว่า คำกริยาคำนี้
นิยมใช้กับคำวิเศษณ์  warmly, narrowly, officially และ
unanimously เป็นต้น

  ดังนั้น ในกรณีที่เราต้องการใช้คำกริยา approve ร่วมกับคำ
วิเศษณ์เราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องในแบบเจ้าของภาษาใช้ ฯลฯ

     ถ้าเราเห็นว่าข้อเด่นนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเรา เราก็เลือก dict เล่มนี้เป็นเพื่อนฝรั่ง
ข้างกาย

     Macmillan Dictionary for Advanced Learners มี dictionary ในรูป CD-
ROM แนบมาให้ด้วย

     หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด, แพร่พิทยา, B2S และเอเซียบุ๊คส์ ราคาเล่มละประมาณ 700
บาท

4. Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English
Dictionary

รูปหนังสือ Merriam-webster's...     ตามปกติ dictionary จากสำนักพิมพ์ Merriam-Webster
มักเป็น dict ที่เหมาะสำหรับเจ้าของภาษาเท่านั้น

     แต่สำหรับ Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary เล่มนี้ จัดทำขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองโดยตรง ในเล่มจึงเต็มไปด้วยประโยคตัวอย่างต่างๆ
ที่เราอยากรู้หรือต้องการจะรู้อยู่เต็มไปหมด

     และดูเหมือนว่าผู้จัดทำจะทราบดีว่าในบางกรณีการให้ประโยค
ตัวอย่างอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง แต่ต้อง
มีการอธิบายความหมายของประโยคนั้นๆเพิ่มเติมด้วย เช่น

     The film is now playing (= is now being shown) in theaters across
the country.

      ดังนั้น ถ้าท่านผู้ชอบคำอธิบายแบบชัดเจนกระจ่างแจ้ง ก็ควรที่จะคบหา dictionary
เล่มนี้ไว้เป็นเพื่อนฝรั่งข้างกาย

     Merriam-Webster’s Advanced Learner’s Dictionary หาซื้อค่อนข้างยาก
ซักหน่อย เพราะเพิ่งออกวางตลาดเมื่อไม่นานมานี้ คนยังไม่ค่อยรู้จัก ปัจจุบันมีวางขายอยู่
ที่เอเซียบุ๊คส์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ราคาเล่มละประมาณ 900 บาท


5. Longman Dictionary of Contemporary English for
Advanced Learners

รูปหนังสือ Longman Dictionary...     Longman Dictionary of Contemporary English for
Advanced Learners ถือได้ว่าเป็น dictionary ที่ครบเครื่องที่สุด
เล่มเดียวแต่เหมือนกับมีเพื่อนฝรั่งถึง 2 คนไว้ข้างกายเพราะ Long-
man ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไว้ให้เราจนครบถ้วน
ทุกกระบวนความเลยก็ว่าได้

     แต่ถ้าท่านผู้อ่านจะคบหา Longman เล่มนี้เป็นเพื่อน ก็จะต้อง
มีเวลาว่างเหลือค่อนข้างมากซักหน่อย เพราะการเปิดหาสิ่งที่เราอยาก
รู้แต่ละครั้งอาจใช้เวลาหลายนาที เนื่องจากเนื้อหาที่อัดแน่นอยู่ภายในเล่มจนละลานตาไป
หมดนั่นเอง

     Longman Dictionary for Advanced Learners มี dictionary ในรูป DVD-
ROM แนบมาให้ด้วย

     เล่มนี้เนื้อในพิมพ์เป็น 3-4 สี (ในขณะที่อีก 4 เล่มที่เหลือพิมพ์เป็น 2 สี) รวมทั้งยังมี
ภาพประกอบคำศัพท์พิมพ์เป็น 4 สีด้วย ราคาจึงตกอยู่ที่เล่มละประมาณ 1,400 บาท หาซื้อ
ได้ที่ร้านซีเอ็ด, แพร่พิทยา และเอเซียบุ๊คส์

     อนึ่ง เวลาท่านผู้อ่านจะเลือกซื้อ dictionary เล่มใดเล่มหนึ่งในทั้ง 5 เล่มนี้ ให้ตรวจ
สอบชื่อและหน้าปกให้ตรงตามที่แสดงไว้ด้วยนะครับ เพราะบางสำนักพิมพ์มีการพิมพ์ dict
ออกมาหลายประเภท แต่ประเภทที่สุดยอดที่สุดของแต่ละสำนักพิมพ์จะต้องมีคำว่า
Advanced Learner อยู่ด้วย ถ้าไม่มีคำว่า Advanced Learner อยู่ด้วย ก็จะเป็น dict
ระดับแค่พอใช้งานได้ของสำนักพิมพ์นั้นๆไป

     Dictionary ประเภทพอใช้งานได้นี้ เราจะเปิดหาคำศัพท์บางคำไม่เจอ แม้แต่คำที่ใช้
บ่อยๆ เช่น คำสันธาน ‘given that’ เป็นต้น แต่สำหรับใน Advanced Learner แล้ว เราต้องการค้นหาคำศัพท์อะไรก็จะมีให้หมด รวมทั้งคำว่า ‘given that’ นี้ด้วย

     ดังนั้น ก่อนไปซื้อควรจดชื่อและจดจำหน้าปกไปให้ถูกต้องครับ แล้วเราก็จะได้เพื่อน
ฝรั่งในระดับสุดยอดมาข้างกายอย่างมิผิดฝาผิดตัว

คุณประโยชน์ของ dictionary

    Dictionary หรือเพื่อนฝรั่งข้างกายจะมีคุณประโยชน์หลักๆอยู่ 2 ประการ คือ

    1. เมื่อเรามีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ เราสามารถเปิดหาได้
จาก dictionary และมีตัวอย่างการใช้คำศัพท์นั้นๆให้ด้วย

    2. Dictionary ทั้ง 5 เล่มข้างต้นนอกจากจะเป็น dict ในตัวมันเองแล้ว ยังเป็นทั้ง
ตำราหลักไวยากรณ์และตำราหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar and Usages) ในตัวมันเองอีกด้วย ที่จะให้เราใช้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้ในแทบทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องง่ายๆจนถึงเรื่องยากๆ เช่น บางเล่มจะมีหลักการบอกเวลา, หลักการอ่านตัวเลขปี ค.ศ., หลักการเขียนจดหมาย, หลักการเขียน e-mail, หลักการเขียนเรียงความ (essay), หลักการเขียนบทวิจารณ์, หลักการนำเสนองาน, หลักการเขียนประวัติการศึกษา และประวัติ
การทำงาน, หลักการสนทนาตามสถานการณ์, หลักการใช้ tenses, หลักการใช้ phrasal verbs และหลักการใช้นามนับได้และนามนับไม่ได้ เป็นต้น

     เรียกว่าซื้อเพียงเล่มเดียวได้มาถึง 3 เล่ม (three in one) อย่างนี้เราจะมัวรอช้าอยู่
ทำไมล่ะครับ รีบไปคบหา dictionary เหล่านี้เป็นเพื่อนข้างกายกันเลยดีกว่า

(อ่านต่อหน้า 3)                                                1 2 3

[back to top] or [home]