หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า3 ภาพ1หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า3 ภาพ2
หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า3 ภาพ3หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า3 ภาพ4
หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า3 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย หน้า3 ภาพ6หัวเว็บเพจ good dictionary หน้า3 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

หน้า 3: Dictionary คือเพื่อนฝรั่งข้างกาย                                                 วงกต จันทพานิช


                                                             ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

วิธีใช้และการสร้างนิสัยในการเปิด dictionary แบบ English-
English

    ผู้เขียนเคยอ่าน dictionary แบบ English- English ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม และ
มีความหนากว่า 1,000  หน้าจบมาแล้ว และในปัจจุบัน ก็เปิด dict เพื่อค้นหาความรู้
ภาษาอังกฤษทุกวัน วันละหลายๆครั้ง จึงสามารถยืนยันได้ว่าการใช้ dict นั้นไม่ยากและ
ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด แต่กลับเต็มไปด้วยความสนุกอย่างเหลือเชื่อ!!!

    ผู้เขียนจึงมีวิธีมาแนะนำสำหรับการใช้ dictionary ให้สนุกจุงเบย จนกระทั่งการเปิด
dict กลายเป็นนิสัยที่เราอยากจะทำเป็นประจำไปเลยทีเดียว ยิ่ง dictionary สมัยนี้ได้รับ
การออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์มาอย่างประณีตสวยงาม แค่เห็นรูปร่างหน้าตาก็อยากเปิด
ใช้แล้ว ดังนั้น แค่แนะนำวิธีนิดหน่อย พวกเราก็พร้อมที่จะมีเพื่อนฝรั่งคนใหม่นี้เป็นที่
ปรึกษาได้อย่างฟินๆแล้ว

    1. Dictionary ทั้ง 5 เล่มนี้ แม้ว่าแต่ละเล่มจะมีความหนาเกือบ 2,000 หน้า จนดู
รูปสันหนังสือด้านหน้าเหมือนว่าการเปิดหาคำศัพท์แต่ละครั้งจะยุ่งยากและชักช้า กว่า
จะหาเจอ...หามิได้ครับ...การเปิดหาอะไรก็แล้วแต่ใน dict จะรวดเร็วและสะดวกพอๆกับเปิดเครื่อง computer ขึ้นมา
ใช้งานเลยทีเดียว ขอเพียงให้เราท่องจำพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ทั้ง 26 ตัวดังต่อไปนี้ให้ขึ้นใจเท่านั้น

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z

    เมื่อเราท่องจำได้แล้วก็ให้พลิกสัน dictionary ด้านที่ใช้
เปิดขึ้นมา ก็จะพบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน 26 เครื่อง
หมายดังปรากฏในรูปด้านบนซ้ายมือนี้ เครื่องหมายเหล่านี้
ใช้แสดงตำแหน่งของพยัญชนะ A-Z ว่าอยู่ประมาณหน้า
ใดใน dictionary โดยมีพยัญชนะ M เป็นหลักอยู่ตรงกลาง
ของสัน dict ซึ่งเราสามารถเอาปากกาเขียนอักษร M เป็นเครื่องหมายไว้ก็ได้ ถ้าไม่กลัว
ว่า dict ของเราจะเปื้อน

    รูปหน้าหนังสือแสดงตัวอักษร Lและเมื่อเราจะเปิด dictionary เพื่อค้นหาคำศัพท์คำใด ก็จะสะดวกมาก เช่น สมมติว่าเราต้องการหาคำว่า love เราก็หงาย
ด้านสันของ
dict ขึ้นมา เลื่อนนิ้วของเราไปที่เครื่องหมาย
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางสัน  ซึ่งเป็นตำแหน่งของอักษร M
จากนั้นเลื่อนนิ้วมือไปที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันถัดไปทาง
ด้านซ้ายมือ ซื่งเป็นตำแหน่งของอักษร L

  ต่อมาเราก็พลิก dict ให้เปิดออกเราก็จะพบกับกลุ่มของ
คำศัพท์ที่ขึ้นต้น ด้วยตัวอักษร L โดยจะมีตัวอักษร L ตัว
ใหญ่ปรากฏให้เห็นที่ริมขอบ ด้านขวาของ dictเพื่อบอกว่า
เรามาถูกตำแหน่งแล้ว จากนั้นเราก็จะค้นหาคำศัพท์ love ได้ในเวลาเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียว


  และเมื่อเราเปิด dictionary บ่อยเข้าๆเราก็ไม่จำเป็นต้องพลิกสันขึ้นมาดูก่อนเปิดก็ได้ 
แต่ใช้วิธีกะๆเอาเราก็จะเข้าถึง หน้าที่เราต้องการได้เช่นกัน เพราะเราพอคาดคะเน
ได้แล้วว่าพยัญชนะตัวแรกของคำศัพท์ที่เราจะค้นหานั้นควรจะอยู่ที่ประมาณ
ตำแหน่งใดของสัน dict ด้านที่ใช้เปิด

    2. แม้ dictionary แบบ English-English จะมีคำอธิบายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด แต่ก็เป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายก็สามารถอ่านเข้าใจได้ และก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยเฉพาะประโยคตัวอย่างต่างๆ ดังกรณีคำนาม
street และ hospital ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น

    อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้เราควรมีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยเล่มเล็กๆ หรือ dict พูดได้
แบบอังกฤษ-ไทย (electronic dictionary) ติดตัวไว้ด้วย เผื่อติดคำศัพท์ตรงไหนจะได้
เปิดดูได้

    3. เมื่อเรามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้รีบปรึกษาเพื่อนฝรั่งข้างกายด้วยการ
เปิด dictionary ค้นหาทันที เพื่อสร้างนิสัยในการเปิด dict ขึ้นมาให้ได้ อันจะเป็น
ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราต่อไป

    4. เมื่อเราเปิด dictionary แบบ English- English เรื่อยเข้าๆ เราก็จะเริ่มพบว่า ใน
dict มีความรู้ภาษาอังกฤษเชิงไวยากรณ์และเชิงหลักการใช้สอดแทรกอยู่เต็มไปหมด

    เช่น เมื่อเราเปิด dictionary เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ job ใน dict บางเล่ม
เราก็อาจจะได้พบหล้กการใช้คำนาม job ในสถานการณ์การสนทนาต่างๆแทรกอยู่ด้วย
เช่น สถานการณ์การถามเรื่องอาชีพการงาน เจ้าของภาษาจะนิยมใช้ประโยคคำถามว่า
What do you do? ไม่นิยมใช้ว่า What is your job? เป็นต้น

    และนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราพัฒนาตนเองจากการใช้ dictionary เพื่อค้นหาสิ่งที่
เราต้องการค้นหา มาเป็นการเริ่มอ่าน dictionary เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม

    และการอ่าน dict นี้ เราไม่จำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องแบบหน้าต่อหน้าเหมือนการอ่าน
หนังสือทั่วๆไป แต่เราสามารถเลือกอ่านเฉพาะบางบรรทัด บางย่อหน้า หรือบางล้อมกรอบ
ที่เราสนใจเท่านั้นได้

 

บทสรุป

    สรุปสั้นๆก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มคบหา dictionary เป็นเพื่อนฝรั่งข้างกาย เราก็จะ
เริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษทันที และภาษาอังกฤษที่เคยเป็นปัญหาของเราก็จะมลายไปทันที
ดังนั้น จะมัวช้าอยู่ไย?

                                                      1 2 3

[back to top] or [home]