หัวเว็บเพจ graded reader หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ graded reader หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ graded reader หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ graded reader หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ graded reader หน้า1 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก สนุกกับหนังสืออ่านนอกเวลา หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ graded reader หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

สนุกกับหนังสืออ่านนอกเวลา (graded reader)

 

                                                    วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

    ภาพที่ท่านผู้อ่านจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือ ‘หนังสือวรรณกรรม’ ต่างๆที่ทำให้เจ้าของ
ภาษาเก่งภาษาอังกฤษ

 รูปหนังสื่อวรรณกรรมต้นฉบับชื่อ the hound of the baskervilles   รูปหนังสือวรรณกรรมต้นฉบับชื่อ pride and prejudice   รูปหนังสือวรรณกรรมต้นฉบับชื่อ hamlet  รูปหนังสือวรรณกรรมค้นฉบับชื่อ king solomon's mines

    เจ้าของภาษานั้นนอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ก็ยัง
ต้องมั่นทบทวน และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของตนด้วยการอ่านหนังสือวรรณกรรม
เหล่านี้เป็นประจำ

    วรรณกรรมเหล่านี้เป็นวรรณกรรมระดับโลก ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุก สนาน ภาษาที่มี
คารมคมคาย และมีความสละสลวย ที่แต่ละเล่มอ่านแล้วล้วนวางไม่ลงทั้งสิ้น

    แต่วรรณกรรมเหล่านี้จะเหมาะสำหรับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว
เท่านั้น

    ในปัจจุบัน จึงได้มีการนำวรรณกรรมระดับโลกเหล่านี้มาเรียบเรียงใหม่ (retold) ด้วย
ภาษาอังกฤษที่ง่ายและกระชับ เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา (graded reader) สำหรับ
นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจภาษาอังกฤษทั่วไป ที่จะใช้เพิ่มพูนทักษะภาษา
อังกฤษของตนได้

    การนำมาเรียบเรียงใหม่นี้เป็นการเรียบเรียงโดยเจ้าของภาษาที่มีฝีไม้ ลายมือในทาง
ประพันธ์ด้วย ดังนั้น ภาษาอังกฤษที่ถ่ายทอดออกมาจึงยังคงรักษาความสนุกสนาน คารม
คมคายและความสละสลวยทางภาษาไว้ได้ ที่แต่ละเล่มอ่านแล้วล้วนวางไม่ลง เช่นเดียวกับ
ต้นฉบับนั่นเอง ดังรูปที่ปรากฏข้างล่างนี้

 รูปหนังสือฉบับย่อชื่อ the hound of the baskervilles   รูปหนังสือฉบับย่อชื่อ pride and prejudice   รูปหนังสื่อฉบับย่อชื่อ hamlet รูปหนังสือฉบับย่อชื่อ King solomon's Mines

   วรรณกรรมที่นำมาเรียบเรียงใหม่นี้ แต่ละเล่มจะมีความยาวประมาณ 40-120 หน้า ซึ่ง
ใช้เวลาอ่านประมาณ 4-14 ชั่วโมงก็จบแล้ว จึงนับว่ามีความสอดคล้องกับยุคสมัยเป็น
อย่างยิ่ง

วิธีการอ่าน

    1. หนังสืออ่านนอกเวลาเหล่านี้จะมีอยู่ทุกๆแนวให้เราเลือกอ่าน เช่น แนว drama, แนว
romance, แนว adventure, แนว detective, แนว suspense/ลึกลับ, แนว thriller,
แนว horror และแนว sci-fi เป็นต้น

    ในตอนแรกเราควรเลือกแนวที่ตามเราชอบอ่านเป็นอันดับแรกก่อน จากนั้นจึงค่อยขยับ
ไปอ่านในแนวอื่นๆดูบ้าง

    2. หนังสืออ่านนอกเวลานี้จะมีอยู่ 7 ระดับให้เราเลือกจากง่ายไปหายาก ดังนี้

     –ระดับมือใหม่ (starter หรือ easystart) ซึ่งมักอยู่ในรูปของ cartoon
     –ระดับขั้นเริ่มต้น (stage 1 หรือ level 1)
     –ระดับขั้นพื้นฐาน (stage 2 หรือ level 2)
     –ระดับก่อนขั้นกลาง (stage 3 หรือ level 3)
     –ระดับขั้นกลาง (stage 4 หรือ level 4)
     –ระดับหลังขั้นกลาง (stage 5 หรือ level 5)
     –ระดับขั้นสูง (stage 6 หรือ level 6)       

    3. สำหรับท่านผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มหัดอ่าน ควรเลือกอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาที่มีการแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เราด้วย อันจะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจและได้อรรถรส
กับเนื้อหาในทันทีที่อ่านเป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยในเรารู้สึกว่าการอ่านวรรณกรรมภาษา
อังกฤษนั้นสนุกและก็ไม่ยากอย่างที่เราคิดเลย รวมทั้งทำให้อยากที่จะอ่านเล่มต่อๆไปเรื่อยๆ

    เมื่อเริ่มอ่านได้แล้วขั้นต่อไปก็ควรหาหนังสืออ่านนอกเวลาที่ไม่มีคำแปลคำศัพท์ภาษา
อังกฤษให้มาอ่านด้วยเช่นกัน

    4. เล่มหนึ่งๆเราควรจะอ่านอย่างน้อยประมาณ 2-3 เที่ยว อันจะเป็นการบันทึกประโยค
ต่างๆเก็บไว้ในหัวสมอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของเราต่อไป

    5. การอ่านหนังสือที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม, นวนิยาย, ตำรา
วิชาการ, หนังสือพิมพ์, หรือนิตยสารนั้น เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปิด dictionary เพื่อค้น
หาคำศัพท์ได้ แม้แต่หนังสืออ่านนอกเวลาที่มีการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็ตาม เราก็ควรต้องเปิด dictionary เพื่อค้นหาความหมายของคำศัพท์หรือสำนวนต่างๆด้วยตัว
ของเราเองด้วย เพราะการเปิด dictionary คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเก่งภาษา
อังกฤษได้ในแบบเจ้าของภาษานั่นเอง ว่าไปทำไมมีขนาดเจ้าของภาษาแท้ๆยังต้องมี
dictionary ติดห้องกันคนละเล่มเลย สงสัยอะไรขึ้นมาฝรั่งก็จะเปิด dictionary ดู ไม่มีการ
เดาเอาเองแบบบ้านเรานะครับ (โปรดดูบทความ ‘Dictionary คือเพือนฝรั่งข้างกาย’)

    6. เมื่ออ่านไปแล้วเกิดไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ของเนื้อหาของวรรณกรรมที่กำลังอ่านอยู่
ตรงไหน ก็ให้คลิ๊กเข้าไปทบทวนหลักไวยากรณ์นั้นๆจากบทความของผู้เขียนในเก่งไวยากรณ์
ได้ แล้วท่านผู้อ่านก็จะเข้าใจเนื้อหาตรงนั้นได้ทันที

    7. สำหรับท่านผู้อ่านที่เลือกอ่านแนว drama หรือ romance นั้น ควรทราบด้วยว่า
การเรียงร้อยถ้อยคำในวรรณกรรมแนวนี้ในสมัยก่อน จะค่อยๆดำเนินไปอย่างเนิบนาบในบท
แรกๆ แล้วจึงค่อยๆเพิ่มความสนุกขึ้นเรื่อยๆ

     ดังนั้น การอ่านเราต้องค่อยๆอ่านหรือค่อยๆละเลียดตัวอักษรไปทีละคำทีละประโยค พร้อมกับคิดตามหรือมีจินตนาการตามไปด้วย จึงจะได้อรรถรสในการอ่าน มิฉะนั้นเราก็จะ
อดสงสัยมิได้ว่า วรรณกรรมเหล่านี้สนุกตรงไหน? ก็เลยจะพลาดโอกาสในการเก็บเกี่ยว
ความรู้ภาษาอังกฤษไปอย่างน่าเสียดาย เช่น

    In the first half of the nineteenth century there lived in New York a very successful doctor. His success was for two reasons. He was, without doubt, a good doctor, intelligent and honest, but he also knew how to please his patients. (Henry James, Washington Square, Oxford University Press)

    For very many years there had been Dashwoods living in Sussex, in
the South of England. The family owned a large area of land around
their country house, Norland Park. Recently the head of the family, an unmarried man of great age, had invited into his home his nephew, who was expected to inherit the house and land, with his wife and children. (Jane Austen, Sense and Sensibility, Oxford University Press)

(อ่านต่อหน้า 2)                                 1 2

 [back to top] or [home]