หัวเว็บเพจ lakorn and english หน้า5 ภาพ1หัวเว็บเพจ lakorn and english หน้า5 ภาพ2
หัวเว็บเพจ lakorn and english หน้า5 ภาพ3หัวเว็บเพจ lakorn and english หน้า5 ภาพ4
หัวเว็บเพจ lakorn and english หน้า5 ภาพ5animation ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ละครประทับใจกับการเสริมสร้าง... หน้า5 ภาพ6หัวเว็บเพจ lakorn and english หน้า5 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_gra_rสนุกกับหนังสือ
    อ่านนอกเวลา
p_eng_noสนุกกับการอ่าน
    นวนิยายภาษาอังกฤษ
p_lakoละครประทับใจ
    กับการเสริมสร้าง
    ทักษะภาษาอังกฤษ
p_g_dicDictionary คือ
    เพื่อนฝรั่งข้างกาย
p_suppoการใช้ที่เหมาะ
    กับพจนานุกรม
    อังกฤษ-ไทย
p_s_engสนุกกับ Google
    สนุกกับภาษาอังกฤษ
p_b&nสนุกกับการอ่าน
    Bangkok Post
    และ The Nation
p_w_newsวิธีการเขียนข่าว
    ภาษาอังกฤษ


    

   

   

   


   

   


   

    

    

หน้า 5: ละครประทับใจกับการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ                                วงกต จันทพานิช


                                                                         ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    5. โครงสร้างประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในความหมายเดียวกันนั้น บางครั้งก็มี
โครงสร้างประโยคเหมือนกัน บางครั้งก็มีโครงสร้างแตกต่างกัน

    5.1 ในกรณีที่มีโครงสร้างเหมือนกันเราก็สามารถแปลออกมาแบบตรงตัวได้เลย เช่น

          –แก้ว...เชื่อมั่นฉันนะ อย่าหนีหายไปจากฉัน
          –Trust me, Kaew. Don’t run away from me.

          –ถ้าเราล่วงรู้อนาคตได้ เราก็คงหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดของเราได้
          –If we could predict our future, we would avoid our future pain.

          –จะมีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการรักษาแผ่นดินเกิดไว้ได้
          –There is no happiness better than being able to save our home-
            land.

          –แก้ว...อย่าร้องไห้ ความเข้มแข็งและการกระเสือกกระสนดิ้นรนของเธอทำให้ฉัน
            ประทับใจ ฉันชื่นชมแก้ว
          –Don’t cry, Kaew. Your strength and struggle impress me. I
            admire you.

          –คุณย่ากำลังจะบอกให้ผมอยู่เฉยๆ ในขณะที่ผู้คนกำลังถูกทำร้ายโดยผู้มีอำนาจ
            อย่างนั้นหรือครับ?
          –Grandma, you are trying to tell me to sit still while people are
            harmed by someone in power, aren’t you?

    การที่เราจะรู้ได้ว่าประโยคภาษาไทยที่เราจะแปลนั้น มีโครงสร้างเหมือนกับโครงสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษนั้น มักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

    เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโครงสร้างประโยคภาษาไทยสมัยใหม่จำนวนมาก ได้รับอิทธิพล
มาจากโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษซึ่งเราเริ่มรับเข้ามาผ่านทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
เมื่อประมาณกว่า 100 ปีที่ผ่านมา และโครงสร้างเหล่านี้ก็ได้ถูกปรับใช้ในรูปของประโยค
ภาษาไทยอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง ดังนั้น พอเราเห็นประโยคภาษาไทยเหล่านี้ปุ๊ป เราก็จะเห็น
เค้าลางที่จะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ทันที ดังตัวอย่างที่ผู้เขียนได้ยกมาให้ดูข้างต้น

    อนึ่ง คำสแลงบางคำในภาษาไทยปัจจุบันก็เป็นการนำมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น
‘คนที่ใช่ (ผู้หญิงในฝันหรือผู้ชายในฝัน)’ ก็มาจากคำว่า ‘Miss Right’ หรือ ‘Mr Right’

    หรือ ‘เคมีตรงกัน’ ก็มาจากคำว่า ‘chemistry (การมีใจให้กันและกัน)’ ดังประโยค
ตัวอย่างนี้

    –Many fans think that there is chemistry between Pope and Mew
both on-screen and off-screen.

    5.2 ส่วนในกรณีที่มีโครงสร้างแตกต่างกันนั้น เราจะรู้ได้ว่าประโยคภาษาไทยที่เราจะ
แปลนั้นมีโครงสร้างแตกต่างจากภาษาอังกฤษ ก็ตอนที่เราพยายามแปลออกมาแบบตรงตัว
แล้วเราแปลไม่ออกเลยนั่นแหละ เพราะโครงสร้างนั้นเป็นโครงสร้างของประโยคภาษาไทย
เท่านั้น เช่น ประโยคภาษาไทยที่ว่า ‘กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรือคะคุณชาย’

    ประโยคนี้มีโครงสร้างประโยคแบบภาษาไทย เราจึงไม่เห็นเค้าลางเลยว่าเราจะแปลออก
มาเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงตัวได้อย่างไร

    เมื่อเป็นดังนี้ เราจึงต้องใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีความ หมายตรงกับโครง
สร้างภาษาไทยนี้มาใช้แทน ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนใช้ว่า

    –Please turn back our time, Pawornruj.

    ลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ

   ‘บอกฉันหน่อยเถิดว่าหัวใจของเธอตรงกับฉันรึเปล่า...รสา’

    ‘หัวใจตรงกัน’ นี้เป็นโครงสร้างประโยคหรือสำนวนของภาษาไทยเท่านั้น เราจึงไม่
สามารถแปลออกมาตรงตัวได้ ถ้าแปลออกมาก็จะไม่ได้ความหมายอะไรเลย เช่น
Our hearts are consistently/identically
. เป็นต้น

    โครงสร้างประโยคหรือสำนวน ‘หัวใจตรงกัน’ ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่มากมายหลาย
โครงสร้างหรือหลายสำนวนด้วยกัน ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถตรวจสอบกับ Google ได้ โดย
แค่พิมพ์คำว่า our hearts ลงไป Google ก็จะปรากฏคำหรือขึ้นประโยคมาให้เราเห็น
เป็นตัวอย่างแล้ว  

    ส่วนในกรณีของผู้เขียน ผู้เขียนใช้สำนวนของตนเองดังนี้
    –Please tell me your heart speaks the same language as mine.

    หรืออาจแปลแบบกระชับๆว่า ‘Please tell me our hearts have spoken the
same language.’ ก็ได้

    6. ประโยคที่เป็นสำนวนภาษาไทยนั้น อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีในสำนวนภาษาอังกฤษก็
ได้ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจมากนัก เพราะเราสามารถสร้างสำนวนภาษาอังกฤษที่มีความ
หมายใกล้เคียงกันขึ้นมาใช้แทนได้

    เช่น สำนวน ‘ร่วมเป็นร่วมตาย’ ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า ‘fight shoulder to
shoulder’ แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ โดยหันไปใช้สำนวนของเราเองก็ได้ดังนี้

    –ผมกับสร้อยฟ้าร่วมเป็นร่วมตายกันมา ผมไม่อาจทิ้งเพื่อนคนนี้ได้ครับ
    –I and SroiFah got through deadly trouble together, I can’t leave her
      alone.

    7. การแปลบทสนทนาภาษาไทยออกมาเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงตัวนั้น สามารถทำได้
ดังได้กล่าวไว้แล้ว แต่บางครั้งอาจให้อารมณ์ไม่ตรงกับอารมณ์ของประโยคภาษาไทย ดังนั้นเวลาแปลเราต้องคำนึงถึงอารมณ์ของบทสนทนาภาษาไทยนั้นๆด้วย เช่น

     ‘ฉันขอสั่งให้คุณชายหยุดทำตามคำสั่งของฉัน และจงพูดและทำตามที่หัวใจของคุณชาย
ปรารถนา’ นี่เป็นประโยคที่หม่อมเจ้าหญิงวรรณรสากล่าวกับคุณชายปวรรุจในฉาก climax
ของเรื่อง

    เมื่อเห็นคำว่า ‘ปรารถนา’ ในประโยค หลายคนคงนึกถึงคำกริยา ‘desire’ ขึ้นมาทันที
ดังนั้น ถ้าเราเอาคำว่า ‘desire’ มาใช้แปลประโยคนี้ก็สามารถทำได้ดังนี้
    I order you to stop listening to my order, but say and do what your
heart desires to do.

    แต่คำกริยา ‘desire’ มีความหมายว่า
    1) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำบางสิ่ง

    2) มีความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม

    คำกริยา ‘desire’ ที่มีนัยของความรักในเชิงกามารมณ์แฝงอยู่ จึงอาจไม่เหมาะกับ
ประโยคของหญิงแต้วข้างต้น อันเป็นประโยคที่ให้อารมณ์ของความโรแมนติคที่กำแพงซึ่ง
ขวางกั้นความรักระหว่างหม่อมเจ้าหญิงกับหม่อมราชวงศ์หนุ่มกำลังจะถูกพังทะลายลง

    นั่นคือ ถ้าเรานำ ‘desire’ มาใช้กับหญิงแต้วกับชายรุจ ความรักของทั้งคู่ก็อาจจะส่อนัย
ถึงความรักหรือความปรารถนาอันเร่าร้อนไปได้ ซึ่งไม่เข้ากับอารมณ์ของเรื่อง

    อารมณ์รักโรแมนติคแบบสุภาพบุรุษจฑาเทพนี้ เราควรเลือกใช้คำภาษาอังกฤษที่มีความ
หมายในเชิงโรแมนติคจะเป็นการเหมาะสมกว่า ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนใช้ว่า ‘I order you to
stop listening to my order, but say and do what your heart tells you to
do.’

    แต่นี่เป็นเรื่องของ ‘ลางเนื้อชอบลางยา’ ดังนั้น หลายคนอาจจะชอบคำว่า desire มาก
กว่าก็ได้ ซึ่งก็สามารถเลือกใช้ได้ครับ

    อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำในที่นี้ก็คือ เราต้องพิจารณาอารมณ์ของประโยคภาษาไทยที่เรา
จะแปลด้วยว่าอยู่ในอารมณ์ไหน เพราะนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการแปลงานจากภาษา
หนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง

    8. เมื่อเราเริ่มสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากบทสนทนาได้เองแล้ว แล้ววันใดวันหนึ่งเรา
เกิดไปพบว่า มีเจ้าของภาษาใช้สำนวนคล้ายๆกับเราขึ้นมาโดยบังเอิญ วันนั้นก็จะเป็นวันที่
เรามีความสุขที่สุด เพราะนั่นหมายความว่า เราทำได้แล้ว เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นแล้ว และ
ก็ใช้ในแบบที่เจ้าของภาษาใช้ด้วย

    9. เมื่อเราเริ่มแปลได้แล้ว เราก็จะเริ่มติดใจรสชาติของการแปลบทสนทนาภาษาไทย
ออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ การค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็จะตามมาโดย
อัตโนมัติ เพราะเราอยากที่จะพัฒนาทักษะการแปลของเราให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะแปลบท
สนทนาที่ยาวๆหรือยากๆได้

    การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนี้ก็อาจจะได้แก่ การเริ่มเปิด dictionary เพื่อค้นหาความ
หมายของคำศัพท์, การสะสมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ, การเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์
ต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารติดต่อกัน, และการหาหนังสือไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษมาอ่าน เป็นต้น

    และการหาความรู้เพิ่มเติมนี้ก็จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาแล้ว เพราะเราไม่ต้องฝืนใจทำ
แต่จะทำด้วยใจรัก รวมทั้งเรายังจะเข้าใจภาษาอังกฤษที่เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น อันเป็นผลมา
จากการที่ภาษาอังกฤษเริ่มยอมรับเรา และเราก็เริ่มรักภาษาอังกฤษแล้วนั่นเอง เมื่อเป็น
ดังนี้ทักษะภาษาอังกฤษต่างๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นในตัวเราอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียว

    ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน มีความสุขและมีความสนุกกับการแปลบท
สนทนาจากละครประทับใจเป็นภาษาอังกฤษทั้งจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ และละครเรื่องอื่นๆนะครับ

                                                 1 2 3 4 5

 [back to top] or [home]