หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา ภาพ1หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา ภาพ2หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา ภาพ3หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา ภาพ4
หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา ภาพ5 animation balloon เก่งบทสนทนาได้ง่ายๆค่ะ ภาพ6หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา ภาพ7หัวเว็บเพจ เก่งบทสนทนา หน้า8
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
After the redesign, timing button While more chronomat evolution slender, with its own timing function more perfect blend of full compliance with Gaston Breitling watch in operation for www.drhaushka.co.uk practicality and comfort requirements,while equipped by the Swiss official Observatory certified (COSC) SuperQuartz super high performance quartz movement. A perfect fusion of swiss hublot watches elegance and performance strength of the watch!
  

p_greeการกล่าวคำทักทาย
p_gbการกล่าวคำอำลา
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_whatการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how
p_btalkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun

 
  
      

    

    

                           เก่งบทสนทนาภาษาอังกฤษ ปุ่มลิ้งค์ไป facebook
                        (English Conversation)

 

    กลเม็ด (trick) ของการเก่งบทสนทนาภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 ประการ คือ

    1. การมีประโยคสนทนาสำเร็จรูปสำหรับการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ
เช่น การกล่าวคำทักทาย, การกล่าวคำอำลา, การใช้ modal verbs เพื่อ
แสดงมารยาททางสังคมต่างๆ เป็นต้น

    2. ความสามารถในการสร้างประโยคสนทนาได้เอง อันจะเป็นการทำให้
เราสามารถเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปิดบทสนทนาภาษาอังกฤษได้เองในทุกๆสถาน-
การณ์ โดยไม่ต้องคอยให้สถานการณ์มาเป็นตัวกำหนด

    ใน englishtrick.com นี้ได้ให้กลเม็ดในการเก่งบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ทั้ง 2 ประการนี้ไว้พร้อมแล้ว

     ขอเชิญท่านผู้อ่านคลิ๊กเข้าไปอ่านได้เลยค่ะ

[back to top] or [home]

 

 

 


           

 


ad_gs1ad_gs2
ad_gs3ad_gs4