หัวเว็บเพจ how question หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ how question หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ how question หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ how question หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ how question หน้า1 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย how หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ how question หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun 


   

   


   

    

    

การสร้างประโยคคำถามด้วย how

 


                                                                          วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    ราสามารถใช้ how สร้างประโยคคำถามได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้

1. การใช้ ‘how’ เพื่อถามถึง ‘ระดับ ขอบเขตหรือ
จำนวน’ ว่าเป็นเท่าใด

    การใช้ ‘how’ เพื่อถามถึง ‘ระดับ ขอบเขต หรือจำนวน’ ว่าเป็นเท่าใด จะใช้ร่วมกับ
‘คำคุณศัพท์’ หรือ ‘คำวิเศษณ์’ ดังต่อไปนี้

How + adjective

    –How old is she?
      เจ้าหล่อนมีอายุเท่าไหร่แล้ว?

    –How much is it?
      มันมีราคาเท่าไหร่?

    –How much time do we have?
      เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่?

    –How good is he?
      เขาเป็นคนเก่งขนาดไหน?

    –How good a man is he?
      เขาเป็นคนดีขนาดไหน?

    –How long is it?
      มันเป็นระยะทางไกลเท่าใด?

    –How difficult is it for you to solve this problem?
      มันเป็นการยากขนาดไหนสำหรับคุณที่จะแก้ปัญหานี้?

How + adverb

    –How long do you go?
      คุณจะไปนานเท่าใด?

    –How often do you wash your hair?
      คุณสระผมบ่อยเพียงใด?

    –How well can they speak English?
      พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเพียงใด?

    –How far can they go with that vehicle?
      พวกเขาจะไปได้ไกลเท่าใดกับยานพาหนะนั่น?

    –How fast and far do bullets go? (BBC)
      ลูกกระสุนไปได้เร็วและไกลขนาดไหน?

2. การใช้ ‘how’ ร่วมกับ ‘verb to be’

    การใช้ ‘how’ ร่วมกับ ‘verb to be’ จะเป็นการใช้เพื่อถามถึงสภาพการณ์ของบุคคล
หรือสิ่งของว่าเป็นอย่างไร เช่น ‘สุข/ทุกข์/ดี/ไม่ดีอย่างไร’  ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –How are you?
      คุณสบายดีรึ?

    –How are things?
      สิ่งต่างๆเป็นอย่างไรบ้าง?

    –How is my cake?
      ขนมเค๊กของฉันใช้ได้ไหม?

    –How is your headache?
      อาการปวดหัวของคุณเป็นอย่างไร...ดีขึ้นไหม?

    –How were your exams?
      การสอบของเธอเป็นอย่างไร...ทำได้ไหม?

    –How is their service?
      การบริการของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง...ดีไหม?

    –How are your new phone?
      มือถืออันใหม่ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง...ดีไหม?

    –That is my new bike. How’s that?
      นั่นเป็นรถจักรยานคันไหมของฉัน...ดีไหม?

    –How have you been?
      ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างล่ะ...สบายดีรึ?
       (คำถามหรือคำทักทายในหมู่เพื่อนฝูงที่ไม่ได้พบกันมานาน)


    A: How is your brother?
         น้องชายของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
    B: He is getting better, thanks.
         เขากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ...ขอบคุณครับ

3. การใช้ ‘how’ ร่วมกับ ‘กริยาคำอื่นๆ’

    เราสามารถใช้ ‘how’ ร่วมกับ ‘กริยาคำอื่นๆ’ ได้ใน 3 กรณี คือ

    3.1 ใช้ ‘how’ เพื่อถามว่า ‘ลักษณะที่ปรากฏออกมาเป็นอย่างไร’
    3.2 ใช้ ‘how’ เพื่อถามว่า ‘ใช้วิธีหรือปัจจัยอะไรในการทำบางสิ่ง’
    3.3 ใช้ ‘how’ เพื่อถามว่า ‘มีจุดเริ่มต้นหรือมีพื้นฐานอย่างไร’

โดย ‘คำกริยา’ ที่เราใช้ร่วมกับ ‘how’ จะเป็นตัวบอกกับเราเองว่า คำถามนั้นเกี่ยว
กับเรื่องอะไร และต้องการคำตอบแบบใด ดังต่อไปนี้

3.1 การใช้ ‘how’ เพื่อถามว่า ‘ลักษณะที่ปรากฏออกมาเป็นอย่างไร’

    A: How do you feel?
         คุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง?
    B: I feel much better.
         ผมรู้สึกดีขึ้นมาก

    A: How do I look?
         ฉันดูเป็นอย่างไรบ้าง?
    B: You look great.
         คุณดูดีมากเลย

    A: How did her feeling show when you flirted with her?
         อารมณ์ความรู้สึกของเจ้าหล่อนเป็นอย่างไร เมื่อถูกคุณจีบ?
    B: Well, blushingly, bashfully and shyly.
         อ๋อ...ก็หน้าแดง พูดน้อย แล้วก็ขี้อาย

    A: How does the economic recession cause problem for you?
         ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดปัญหากับคุณอย่างไร?
    B: Well, I lost my job.
         อ๋อ...ผมก็ตกงาน
    A: And how else does it put you into trouble?
         และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ทำให้คุณประสบความยุ่งยากอะไรอื่นอีกไหม?
    B: I have no money to raise my family.
         ผมไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวของผม

    A: What does ‘women’s lib’ mean?
         ‘women’s lib’ (วีมิน’ส ลิบ) หมายความว่าอะไร?
    B: Well. How is it spelt?
         แล้ว...มันสะกดด้วยตัวอักษรอะไรบ้างล่ะ

    A: Are these two pictures different?
         รูป 2 รูปนี้แตกต่างกันรึ?
    B: Yes, they are.
         ใช่...แตกต่างกัน
    A: How?
         แตกต่างกันอย่างไรล่ะ?

    –How is it going?
      สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง?
        (ประโยคนี้บางครั้งใช้ในการทักทายกันในหมู่เพื่อนฝูง)

    –How do you find our new apartment?
      เธอมีความเห็นกับหอพักใหม่ของพวกเราอย่างไรบ้าง?

    –How do you plan your education?
      คุณวางแผนการศึกษาของคุณไว้อย่างไรบ้าง?

    –How do you describe her look?
      คุณจะบรรยายหน้าของเจ้าหล่อนให้ออกมามีลักษณะเป็นอย่างไร?

    –How could you explain your idea to me?
      คุณจะอธิบายได้ไหมว่าไอเดียของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไร?

How did your girlfriend react when she saw you with other woman?
แฟนสาวคุณมีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อเจ้าหล่อนเห็นคุณอยู่กับผู้หญิงคนอื่น?

ข้อยกเว้น

    คำกริยา like เมื่อใช้กับ ‘how’ ในรูปประโยคคำถามจะใช้ได้ 2 นัย โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การใช้ดังนี้

    A: How do you like your steak?
         ท่านต้องการให้สเต็คของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไร?
    B: Well-done, please.
         สุกพอดีครับ

    A: How do you like my steak?
         สเต็คของฉันเป็นอย่างไร...อร่อยไหม?
    B: It’s very yummy.
         อร่อยมากเลยจ๊ะ

   (อ่านต่อหน้า 2)                                           1 2

[back to top] or [home]

 

 

 

 

                                                 

  

 

 


ad_hq1ad_hq2
ad_hq3ad_hq4