หัวเว็บเพจ question words หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ question words หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ question words หน้า2 ภาพ3หัวเว็บเพจ question words หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ question words หน้า2 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย question words หน้า2 ภาพ6หัวเว็บเพจ question words หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have 
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

หน้า 2: การสร้างประโยคคำถามด้วย question words                           วงกต จันทพานิช


การใช้ who ในรูปของสำนวน ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    A: Is she his new girlfriend?
         เจ้าหล่อนเป็นแฟนคนใหม่ของเขารึ?
    B: Who knows?
         ยังไม่ใครรู้หรอกตอนนี้?

    A: When will the universe end?
         เอกภพจะดับสลายเมื่อใด?
    B: Who can tell?
         ใครจะไปบอกได้เล่า?

    A: He didn’t call.
         เขาไม่ได้โทรมา
    B: Who cares?
         ใครจะไปสนว่าจะโทรมาหรือไม่โทรมา?
    A: Really?
         จริงรึ?

  

WHOSE

การสร้างประโยคคำถามด้วย whose

    Whose เป็นทั้ง ‘คำสรรพนาม (pronoun)’ และเป็นทั้ง ‘คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (determiner) นั่นคือ Whose + noun’

    เราจึงสามารถใช้ whose สร้างประโยคคำถามได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

                                          1.

                  การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘whose’
                             ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’


    Whose ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’ ตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘ของใคร’

    เราสามารถใช้ whose ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’ สร้างประโยคคำถามได้ดังต่อไปนี้


    –Whose is the best?
      ของใครดีที่สุด?

    –Whose is this?
      นี่ของใคร?

    A: Whose is this bike?
         จักรยานนี่เป็นของใคร?
    B: It’s my brother.
         ของพี่ชายผมครับ

    A: This isn’t mine.
         นี่ไม่ใช่ของฉัน
    B: Whose, then?
         แล้วของใครกันล่ะ?


                                         2.

                 การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘whose’
                           ที่เป็น ‘determiner’

    Whose ที่เป็น ‘คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (determiner) หรือ Whose + noun’ ได้แก่คำว่า Whose dog เป็นต้น

    เราสามารถใช้ Whose + noun สร้างประโยคคำถามได้ดังต่อไปนี้

    –Whose dog is it?
      มันเป็นสุนัขของใคร?

    –Whose phone is this?
      นี่เป็นโทรศัพท์ของใคร?

    –Whose turn is it to do the washing-up?
      มันเป็นเวรของใครที่จะต้องล้างถ้วยชาม?

    –Whose method is it that you use to solve the problem?
      มันเป็นวิธีการของใครที่คุณใช้ในการแก้ปัญหา?

    –Whose robot will win the contest?
      หุ่นยนต์ของใครจะชนะนี่?

    –Whose name will come first?
      ชื่อของใครจะขึ้นก่อนนี่?

    อนึ่ง บางครั้ง whose ที่เป็น determiner และ whose ที่เป็น pronoun สามารถ
ใช้แทนที่กันได้ เช่น

    –Whose phone is this?
       นี่เป็นโทรศัพท์ของใคร?

สามารถใช้ whose ที่เป็น pronoun แทนได้ดังนี้

   –Whose is this phone?
       โทรศัพท์นี่เป็นของใคร?

WHERE

การสร้างประโยคคำถามด้วย where

    Where เป็น ‘คำวิเศษณ์ (adverb)’ มีความหมายตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘ที่ไหน’
เราใช้ where สร้างประโยคคำถามได้ดังต่อไปนี้

    –Where is my car keys?
      กุญแจรถผมอยู่ที่ไหนนี่?

     –Where are you, my darling?
     
ลูกอยู่ที่ไหนจ๊ะ?

    –Where have they gone?
     
พวกเขาหายไปที่ไหนกัน...ไม่มาปรากฏตัว?

    –Where do they come from?
      พวกเขามาจากที่ไหนกัน?

    –Where should I read first?
      ผมควรจะเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อนดี?

    –Where in the world do you invest? (CNN)
      คุณลงทุนที่ไหนในโลกใบนี้?

    –Where is this chapter going to lead the reader to?
      บทนี้จะนำผู้อ่านไปสู่ประเด็นใด?

    –Where are you going? You seem lost. May I help?
      พวกคุณกำลังจะไปที่ไหนกัน? พวกคุณดูเหมือนหลงทาง ให้ผมช่วยนะ

    A: Where do you want to go?
         เธอต้องการจะไปที่ไหน?
    B: Museum.
         พิพิธภัณฑ์

     
ขอให้สังเกตว่า ถ้าคำกริยาของประโยคคำถามเป็น verb to be เราไม่จำเป็นต้องใช้
กริยาช่วย แต่ถ้าเป็นกริยาคำอื่นเราต้องใช้กริยาช่วย

(อ่านต่อหน้า 3)                                                1 2 3

[back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu3
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6

tyre_ad1tyre_ad2
tyre_ad3tyre_ad4
tyre_ad5tyre_ad6
tyre_ad7tyre_ad8
tyre_ad9tyre_ad10
tyre_ad11

ad_qw2_1ad_qw2_2
ad_qw2_3ad_qw2_4
             
click_detail click_detail