หัวเว็บเพจ question words หน้า3 ภาพ1หัวเว็บเพจ question words หน้า3 ภาพ2
หัวเว็บเพจ question words หน้า3 ภาพ3หัวเว็บเพจ question words หน้า3 ภาพ4
หัวเว็บเพจ question words หน้า3 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย question words หน้า3 ภาพ6หัวเว็บเพจ question words หน้า3 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun 


   

   


   

    

    

หน้า 3: การสร้างประโยคคำถามด้วย question words                              วงกต จันทพานิช


WHEN ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

การสร้างประโยคคำถามด้วย when

    When เป็น ‘คำวิเศษณ์ (adverb)’ มีความหมายตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘เมื่อไหร่’
เราใช้ when สร้างประโยคคำถามได้ดังต่อไปนี้

    A: When will you leave?
         คุณจะไปเมื่อไหร่?
    B: Tomorrow morning.
         พรุ่งนี้เช้า

    A: When will we meet again?
         เราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่?
    B: Maybe next week. I’ll call to let you know.
         บางทีอาจจะเป็นอาทิตย์หน้า ผมจะโทรบอกคุณ

    A: We will have a new house.
         พวกเราจะมีบ้านใหม่กัน
    B: When?
         เมื่อไหร่ค่ะ
    A: Soon.
         เร็วๆนี้แหละจ๊ะ

    –When did he call you?
      เขาโทรมาหาคุณเมื่อไหร่?

    –When should I tell her?
      ผมควรจะบอกเจ้าหล่อนเมื่อไหร่ดี?

    –When did you last see it?
      เธอเห็นมันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

    –When was the last time we had dinner together?
      ครั้งสุดท้ายที่เราทานอาหารเย็นด้วยกันเป็นเมื่อไหร่นะ?


    ขอให้สังเกตว่า ถ้าคำกริยาของประโยคคำถามเป็น verb to be เราไม่จำเป็นต้องใช้
กริยาช่วย แต่ถ้าเป็นกริยาคำอื่นเราต้องใช้กริยาช่วย


WHY

การสร้างประโยคคำถามด้วย why

    Why เป็น ‘คำวิเศษณ์ (adverb)’ มีความหมายตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘ทำไม’

    เราใช้ ‘why’ สร้างประโยคคำถามได้ ดังต่อไปนี้

    –Why is that?
      ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

    –Why are you so rude to her?
      ทำไมคุณถึงหยาบคายกับเจ้าหล่อนอย่างนั้น?

    –Why did he do that?
      เขาทำอย่างนั้นไปทำไม?

    –Why didn’t she take that job?
      ทำไมเจ้าหล่อนถึงไม่ยอมทำงานนั่น?

    –Why don’t you tell her the truth?
      ทำไมคุณถึงไม่บอกความจริงเจ้าหล่อนเสียเลยล่ะ?

    –Why did you change your mind?
      ทำไมคุณจึงเปลี่ยนใจเสียล่ะ?

Why worry? They’ve just confirmed that your belongings are still there.
จะเป็นกังวลไปทำไม? พวกเขาก็เพิ่งยืนยันว่าข้าวของของเกลอยังคงอยู่ที่นั่น

Why get married so early, when women can earn a living on their own?
ทำไมจะต้องรีบแต่งงานด้วยล่ะ ในเมื่อผู้หญิงก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้?

    A: Why not go out for some fun?
         ทำไมไม่ออกไปข้างนอกเพื่อหาความสำราญกันซะหน่อยล่ะ?
     
B: Good idea.
         เป็นความคิดที่ดีแฮะ

    A: Let’s go out for some fun.
         ออกไปหาความสำราญข้างนอกกันดีกว่า
    B: Why not?
         ทำไมจะไม่ล่ะ (เอาซิ)

    A: I will not date her again.
         ผมจะไม่มีนัดกับเจ้าหล่อนอีกแล้ว
    B: Why?
         ทำไมล่ะ?

    A: You are to blame.
         คุณนั่นแหละต้องถูกตำหนิ
    B: Why me?
         ทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะ?

    A: Tell me what he said to you on the phone.
         บอกฉันมาว่าเขาพูดอะไรกับเธอบ้างทางโทรศัพท์
    B: Why should I?
         ทำไมฉันจะต้องบอกด้วยล่ะ?

    อนึ่ง what, which และ how มีรายละเอียดการใช้ค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงแยกไป
เขียนเป็นอีก 3 บทความตาม link ด้านซ้ายมือ

                                                      1 2 3

[back to top] or [home]

 

 

                                                 

  

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_adu3 ad_adu4
ad_cam5 ad_adu6

ad_qw3_1ad_qw3_2
ad_qw3_3ad_qw3_4
             
click_detail click_detail