หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา เก่งภาษาอังฤษด้วย verb to be หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ7
englishtrick.com about us good grammar good speak fun english english skill contact us
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

หน้า 2: เก่งภาษาอังกฤษด้วย verb to be                                                วงกต จันทพานิช


6. S + be + to-infinitive ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    เราสามารถใช้ verb to be กับ to-infinitive ในกรณีดังต่อไปนี้

   6.1 ใช้ S + be + to-infinitive เพื่อแสดงถึงกำหนดการแบบ
         เป็นทางการ

           –The meeting is to be on Friday next week.
               การประชุมมีกำหนดวันศุกร์อาทิตย์หน้า

   6.2 ใช้ S + be + to-infinitive เพื่อออกคำสั่ง

           –You both are to keep quiet.
             เธอทั้งคู่ต้องเงียบเสียงนะ

7. S + be + noun/pronoun

    เราสามารถใช้ verb to be กับ noun/pronoun ได้ดังต่อไปนี้

    –Don’t be a jaywalker.
      อย่าเป็นคนไม่ข้ามถนนในทางข้าม

    –This ruler is mine, not yours.
      ไม้บรรทัดนี้เป็นของฉัน...ไม่ใช่ของเธอ

    –I am a teacher.
      ฉันมีอาชีพเป็นครู

    –I am Wongkot.
      ผมชื่อวงกต

    –You are sixteen now.
      ลูกมีอายุสิบหกปีแล้วนะ

    –What is date today?
      วันนี้เป็นวันที่เท่าใด?

    –This clock is one thousand baht.
      นาฬิกาเรือนนี้ราคาหนึ่งพันบาท

    –I’m ten thousand baht in debt(เด็ท) to my sister.
      ผมเป็นหนี้น้องสาวผมอยู่ 10,000 บาท

    –The mobile phone is two times smaller in size.
      มือถือมีขนาดเล็กลง 2 เท่า

    –What (price) is this T-shirt?
      เสื้อยืดตัวนี้ราคาเท่าไหร่?

    –This movie is my favorite.
      หนังเรื่องนี้คือเรื่องโปรดของฉัน

    –The power was failure. I can’t see to read.
      ไฟฟ้าดับ ฉันไม่สามารถเห็นเพื่ออ่านได้

    –The sufficiency way of life is alternative of our time.
      วิถีชีวิตแบบพอเพียงคือทางเลือกในยุคสมัยของเรา

    A: Are you a coffee drinker?
        คุณเป็นคนชอบดื่มกาแฟรึเปล่า?
    B: Yes, I am.
        เป็นครับ

    A: You are very Thai.
         คุณเป็นคนไทยขนานแท้
    B: How do you know that?
         คุณรู้ได้อย่างไร?

    A: What is your name?
        เธอชื่ออะไรน่ะ?
    B: Eric. My name is Eric.
        เอริค...ชื่อของฉันคือเอริค

    A: Is she Miss Right?
        เจ้าหล่อนเป็นคนที่ใช่รึเปล่า? (= เจ้าหล่อนใช่ผู้หญิงในฝันของเกลอรึเปล่า?)
    B: No, she isn’t. She is Miss Wrong.
        ไม่ใช่...เจ้าหล่อนไม่ใช่ เจ้าหล่อนเป็นคนที่ไม่ใช่สำหรับกัน


8. S + be + adjective + to-infinitive

    โครงสร้างประโยค S + be + adjective นั้น ถ้าเราต้องการนำเอา to-infinitive
มาขยายความ adjective เราก็สามารถทำได้ทันที ดังต่อไปนี้

    –I’m glad to see you.
      ผมยินดีที่ได้พบคุณ

    –Are you ready to order?
      ท่านพร้อมที่จะสิ่งอาหารรึยังครับ?

    –This equation is not easy to solve.
      สมการนี้ไม่ง่ายที่จะแก้

    –I’m pleased to inform you that you get promoted.
      ผมยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับการเลื่อนขั้น

    –She wasn’t afraid to do a bungee jump.
      เจ้าหล่อนไม่กลัวที่จะเล่นบันจีจั๊มพ์

    –We’re sorry to learn that your car was stolen.
      เรารู้สึกเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่ารถของคุณถูกขโมยไป

    –He is certain to win the contest.
      เขาต้องชนะการแข่งขันอย่างแน่นอน

    –This TV programme is interesting to watch.
      รายการโทรทัศน์รายการนี้น่าสนใจที่จะดู

    –This phone is too expensive to buy.
      โทรศัพท์นี้แพงเกินไปที่จะซื้อ


9. S + be + adjective + present participle (v-ing)

    ตามปกติโครงสร้างประโยค S + be + adjective นั้น มักใช้ to-infinitive มา
ขยายความ adjective ดังข้อ 8 ข้างต้น ส่วนการนำเอา present participle (v-ing) มาขยายความนั้นก็สามารถทำได้ แต่ไม่ค่อยนิยมกัน

    อย่างไรก็ตาม มี adjective อยู่ 2 คำที่นิยมใช้ present participle (v-ing) มา
ขยายความ นั่นคือ busy และ worth ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –He is busy doing his homework.
      เขายุ่งอยู่กับการกำลังทำการบ้าน

    –This website is worth surfing.
      เว็บไซต์นี่ดีพอที่จะเข้ามาเยี่ยมชม

 

10. S + be + that clause/question-word clause

    เราสามารถใช้ verb to be กับ that clause/question-word clause ได้ดัง
ต่อไปนี้

    –The trouble is that she is my boss’s daughter.
      ปัญหาก็คือหล่อนเป็นลูกสาวเจ้านายของกันเอง

    –He is not what you might think.
      เขาไม่ใช่คนอย่างที่คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็น

    that she is my boss’s daughter และ what you might think ข้างต้น ก็
คือ that clause และ question-word clause ตามลำดับ

    และ that clause และ question-word clause (wh-clause) ก็คือ noun
clause ซึ่ง noun clause ก็ทำหน้าที่เป็น ‘คำนาม’ นั่นเอง

    ดังนั้น that she is my boss’s daughter และ what you might think ข้าง
ต้น จึงหน้าที่เป็น ‘คำนาม’ ด้วยเช่นกัน

    อนึ่ง การทำให้ประโยคทั้งประโยคกลายเป็นเพียงคำนามคำหนึ่งโดยการเติม that
หรือ question word เข้าไปข้างหน้านี้ ถือว่าเป็นวิธีการทางภาษาที่ชาญฉลาด เพราะ
ทำให้เราสามารถนำประโยคทั้งประโยคซึ่งได้กลายเป็นคำนามไปแล้วนี้ ไปทำหน้าที่ต่างๆ
ได้อย่างสะดวก เช่น การใช้กับ verb to be ดัง 2 ประโยคตัวอย่างข้างต้น เป็นต้น

    ผู้เขียนขอยกประโยคตัวอย่างอื่นๆของการใช้ that clause และ question-word
clause กับ verb to be เพิ่มเติมให้อีก เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการใช้นี้ได้อย่างกระจ่าง
แจ้งหมดสิ้นข้อสงสัยใดๆ ดังนี้

    A: You got me wrong.
         คุณเข้าใจผมผิด
    B: What is that I got you wrong?
         อะไรล่ะที่ฉันเข้าใจคุณผิด?

    –The fact is that the rumor has already spread.
      ข้อเท็จจริงก็คือข่าวลือได้แพร่กระจายออกไปแล้ว

    –The problem is who will drive.
      ปัญหาก็คือใครจะเป็นคนขับ

    –That is why I love her.
      นั่นคือสาเหตุที่ทำไมผมจึงรักเจ้าหล่อน

    –The big surprise was when she won the trophy.
      ความประหลาดใจเป็นอย่างมากก็คือตอนที่เจ้าหล่อนชนะได้ถ้วยรางวัล

    –The question is how it happened.
      คำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

    –The keys are not where they are.
      กุญแจไม่ได้อยู่ในที่ที่มันอยู่

 

11. S + be + adjective + that clause/question-word
       clause

    โครงสร้างประโยค S + be + adjective นั้น ถ้าเราต้องการนำเอา that clause
หรือ question-word clause มาขยายความ adjective เราก็สามารถทำได้ ดังประโยค
ตัวอย่างต่อไปนี้

    –I’m so thankful that you are with me.
      ดิฉันดีใจที่คุณมาอยู่กับดิฉัน

    –She’s so pleased that you sent her some flowers.
      เจ้าหล่อนยินดีและมีความสุขมากที่คุณส่งดอกไม้ไปให้

    –Are you sure that you have locked the car door?
      คุณแน่ใจนะว่าคุณล็อคประตูรถแล้ว?

    –I’m not clear how this machine works.
      ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเครื่องจักรนี้มีหลักการในการทำงานอย่างไร

    –I’m not clear whether she will confirm that.
      ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเจ้าหล่อนจะยืนยันสิ่งนั้นหรือไม่

    –I’m not sure whether I will buy it or not.
      ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมจะซื้อมันหรือไม่

   ขอให้ท่านผู้อ่านอ่านบทความนี้หลายๆเที่ยวเพื่อให้ประโยคตัวอย่างต่างๆของ verb to be ซึบซับเข้าไปในหัวสมองของเรา แล้วเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษที่จะ
นำไปใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ในแทบจะทุกๆสถาน
การณ์การใช้

                                              1  2

[back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6

ad_vtb2_1ad_vtb2_2
ad_vtb2_3ad_vtb2_4
             
click_detail click_detail