หัวเว็บเพจ verb to have หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ verb to have หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ verb to have หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ verb to be หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ verb to have หน้า1 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา เก่งภาษาอังกฤษด้วย verb to have หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ verb to have หน้า1 ภาพ7
englishtrick.com about us good grammar good speak fun english english skill contact us
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun


   

   


   

    

    

เก่งภาษาอังกฤษด้วย verb to have

                                                                          วงกต จันทพานิช ภาพวงกต ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

    Verb to have ก็คือ has, have และ had ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ verb
to have ที่เป็นคำกริยาหลักของประโยคเท่านั้นเพราะยังไม่มีใครกล่าวถึงไว้อย่างละเอียด
เลย โดยจะไม่กล่าวถึง verb to have ที่เป็นกริยาช่วย เพราะท่านผู้อ่านสามารถหาอ่านได้
ทั่วไป

    Verb to have เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรม (object) มารองรับเสมอ และมีความหมาย
ตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘มี’ หรือ ‘เป็นเจ้าของ’

    ดังนั้น ในระยะเริ่มต้นเวลาเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้เรานึกถึงคำว่า ‘มี’
หรือ ‘เป็นเจ้าของ’ ก็จะช่วยให้เราใช้คำกริยา has, have และ had ได้โดยไม่ยาก

    อย่างไรก็ตาม ‘มี’ หรือ ‘เป็นเจ้าของ’ ของ verb to have นี้จะมีความหมายครอบคลุม
กว้างขวางกว่าคำว่า ‘มี’ หรือ ‘เป็นเจ้าของ’ ในภาษาไทยโดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไป
นี้ด้วย

    1. มีสมาชิกในครอบครัว

    2. มีประสบการณ์

    3. มีการกระทำหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย

    4. มีกิจกรรมที่ต้องทำ

    5. มีอาการเจ็บป่วย

    6. รับประทานอาหาร

    7. คลอดบุตร

ฯลฯ

    กล่าวโดยสรุปก็คือ อะไรที่พอจะตีความความได้ว่าเป็นการ ‘มี’ หรือ ‘เป็นเจ้าของ’ ก็จะ
ใช้กับ has, have หรือ had ได้หมด

    ดังนั้น ในบทความนี้ผู้เขียนจะยกประโยคตัวอย่างให้ครอบคลุมการใช้ verb to have ในทุกๆความหมาย เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ใช้เป็นแนวทางในการใช้ verb to have ต่อไป

โครงสร้างประโยคของ verb to have

    คำกริยา verb to have เป็นคำกริยาที่นิยมใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โดยมี
โครงสร้างประโยคอยู่ทั้งหมด 8 โครงสร้าง ดังต่อไปนี้

    1. S + have + object
        (S = Subject)

    2. S + have + object + adverb

    3. S + have + object + preposition + noun

    4. S + have + object + adjective

    5. S + have + object + past participle

    6. S + have + object + present participle

    7. S + have + object + infinitive without to

    8. S + have + object + to-infinitive

    โครงสร้างประโยคทั้ง 8 โครงสร้างนี้ จะทำให้ท่านผู้อ่านทราบได้ทันทีว่า เวลาใช้คำ
กริยา verb to have นั้นจะต้องใช้ในรูปโครงสร้างประโยคอะไรบ้าง และโครงสร้าง
เหล่านี้เมื่อท่านผู้อ่านได้เห็นประโยคตัวอย่างซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป ก็จะเข้าใจการใช้ verb
to have ได้กระจ่างแจ้งทันที

ประโยคตัวอย่างการใช้ verb to have

    Verb to have เป็นคำกริยาที่ครอบคลุมการใช้แทบจะทุกสถานการณ์การใช้ จะเป็น
รองก็เพียง verb to be เท่านั้น ดังนั้น ถ้าเรามี verb to have ไว้ในหัวสมองแล้ว เราก็
จะสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ในแทบทุกสถานการณ์เช่นกัน

    เมื่อเป็นดังนี้ ประโยคที่ผู้เขียนจะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนก็จะพยายามให้เป็น
ประโยคตัวอย่างที่ครอบคลุมการใช้ให้มากที่สุด รวมทั้งให้ครอบคลุมความหมายต่างๆของ verb to have ให้มากที่สุดด้วย เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วในระดับ
เดียวกับเจ้าของภาษาครับ

1. S + have + object

    เราสามารถใช้ verb to have กับ object หรือกรรมได้ดังต่อไปนี้

    –I have no time.       
      ผมไม่มีเวลา

    –I don’t have car.     
     ผมไม่มีรถ

    –I have good news for you.   
      ฉันมีข่าวดีสำหรับเธอ

    –I have an appointment.       
      ฉันมีนัด

    –She had no choice.  
      เจ้าหล่อนไม่มีทางเลือก

    –He has three sisters.           
      เขามีน้องสาว 3 คน

    –Do you have a piece of paper?         
      คุณมีกระดาษซักแผ่นหนึ่งไหม?

    –Do you have a room for rent?          
      คุณมีห้องให้เช่าไหม?

    –Have you had a new maid yet?        
      เธอมีสาวใช้คนใหม่รึยัง?

    –People have no plan in place. (จากสำนักข่าว abc.net.au)    
      ประชาชนไม่มีแผนเตรียมไว้รับมือเลย

    –We have something in common.      
      เรามีบางสิ่งคล้ายกัน

    –My house has four rooms.   
      บ้านของฉันมี 4 ห้อง

    –I have only one girlfriend at a time.  
      ผมมีแฟนครั้งละ 1 คนเท่านั้น

    –The moon has no light of its own.     
      ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

    –Do you have something on your mind?          
      คุณมีอะไรค้างคาอยู่ในใจรึ?

    –Have a nice day/good time
      ขอให้ประสบกับวันที่ดีๆ/เวลาที่ดีๆนะ

    –I had an accident this morning.        
      ฉันประสบอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้

    –We have a problem.           
      เราประสบกับปัญหาซะแล้ว

    –Celebrities always have criticism.     
      คนดังมักประสบกับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ

    –Have you had a nose job?   
      เธอไปเสริมดั้งจมูกมารึเปล่า?

    –I’ll have a checkup on Tuesday.       
      ฉันจะไปตรวจร่างกายวันอังคารนี้

    –I’d like to inform you that I have trouble with your service.    
      ฉันจะแจ้งให้พวกคุณทราบว่าฉันประสบความยุ่งยากกับการบริการของพวกคุณ

    –He has a cold.        
      เขาเป็นหวัด

    –Jane has an ache in her back.
      เจนมีอาการปวดที่หลัง

    –This pill may have side effect.
      ยานี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงขึ้น

    –Have a seat.          
      เชิญนั่ง

    –Have a check, please.         
      กรุณาคิดเงินด้วยครับ

    –Let me have a think.           
      ขอฉันใช้ความคิดหน่อย

    –Let me have a bath.
      ขอฉันอาบน้ำหน่อย

    –Let me have a look.
      ขอฉันดูหน่อย

    –I had a bad dream last night.           
      ฉันฝันร้ายเมื่อคืนวาน

    –I’m going to have a haircut
      ฉันกำลังตั้งใจว่าจะไปตัดผม

    –Did you have sex with her?  
      คุณมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าหล่อนรึ?

    –She/He had paid sex with many guys.          
      เจ้าหล่อน/เขาขายบริการทางเพศให้กับบรรดาผู้ชาย

    –The police have had a thief
      ตำรวจจับโจรคนหนึ่งได้แล้ว

    –Let’s have lunch.    
      พวกเรากินข้าวกลางวันกันเถอะ

    –I’ll have a dish of fried rice
      ผมขอสั่งเป็นข้าวผัดจานหนึ่ง

    –I had roasted chicken for dinner.      
      ฉันทานไก่ย่างเป็นอาหารเย็น

    –It’s good to have a cup of coffee.     
      เป็นการดีที่ได้ดื่มกาแฟซักแก้ว

    –Have another glass of water?          
      รับน้ำอีกซักแก้วไหม?

    –May I have this seat?          
      ผมขอใช้เก้าอี้ตัวนี้ได้ไหม?

    –Barcelona has two.
      บาร์เซโลน่ามีตุนไว้ 2 ประตู

    –I need to have your answer before Friday.
      ผมจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากคุณก่อนวันศุกร์

    –May I have the copy of my document?         
      ผมมาขอรับเอกสารที่ทำสำเนาไว้ครับ

    –My dad has Bangkok Post/The Nation every morning.
      พ่อฉันรับ Bangkok Post/The Nation ทุกเช้า

    –We’ll have a party next Saturday night.
      เราจะจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ในคืนวันเสาร์หน้า

    –We’ll have a dance of liberty. (Three Dogs Night, Black and White)           
      เราจะจัดให้มีงานเต้นรำแห่งเสรีภาพขึ้น

    –Thank you for having me.   
      ขอบคุณที่เชิญผมมาเป็นแขกรับเชิญ

    –I have some guests to dinner this evening.
      ฉันเชิญแขกมาทานข้าวค่ำนี้

    –She had a baby boy.           
      เจ้าหล่อนได้ลูกชาย

    –This model has the edge.    
      รุ่นนี้ใช้งานได้ดีกว่า

    –OK. I’ll have it.       
      ตกลง...ฉันจะซื้อมัน

    –I heard you had had your boss’s daughter.   
      กันได้ข่าวมาว่าเกลอเจาะไข่แดงลูกสาวเจ้านายแล้วหรือ

    –We won’t have your nuisance anymore. Get out.       
      เราจะไม่ยินยอมให้มีการก่อกวนของคุณได้อีกต่อไป...ออกไปซะ

      (อ่านต่อหน้า 2)                          1  2  3

[back to top] or [home]

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 ad_vth1ad_vth2
ad_vth3ad_vth4