หัวเว็บเพจ what question หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ what question หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ what question หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ what question หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ what question หน้า1 ภาพ5animation เก่งบทสนทนา การสร้างประโยคคำถามด้วย what หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ what question หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)การกล่าวคำทักทาย
p_ten(2)การกล่าวคำอำลา
p_mo_vการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    verb to be
    และ verb to have
p_howการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    question words
p_postการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    what
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    which
p_gspการสร้างประโยค
    คำถามด้วย
    how   
p_talkการสร้างประโยค
    สนทนาด้วยตนเอง
p_vtbเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to be
p_vthเก่งภาษาอังกฤษด้วย
    verb to have
p_cuเก่งคำนามนับไม่ได้
    uncountable noun 


   

   


   

    

    

การสร้างประโยคคำถามด้วย WHAT                                                                          วงกต จันทพานิช pic_w_r ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    What เป็นทั้ง ‘คำสรรพนาม (pronoun)’ และเป็นทั้ง ‘คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (de-terminer) นั่นคือ What + noun’

    เราจึงสามารถใช้ what สร้างประโยคคำถามได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

 

1.

การสร้างประโยคคำถามด้วย ‘what’
ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’

    What ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’ ตรงกับคำในภาษาไทยว่า ‘อะไร’

    เราสามารถใช้ what ที่เป็น ‘คำสรรพนาม’ สร้างประโยคคำถามได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

 

1.1 การใช้ what เป็นคำถามแบบเดี่ยวๆ

    การใช้ what เป็นคำถามแบบเดี่ยวๆ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

    A: John…
         จอห์น...
    B: What?
         มีอะไรรึ...ว่ามาเลย?

    A: May you lend me ten thousand baht?
         ให้ผมยืมเงินหนึ่งหมื่นบาทได้ไหม?
    B: What?
         อะไรนะ...พูดใหม่อีกทีซิ?

    A: I will marry her.
         ผมจะแต่งงานกับเจ้าหล่อน
    B: What?
         (ลูก)พูดว่าอะไรนะ...แม่หูฝาดไปรึเปล่า?

1.2 การใช้ what เป็นประธานของประโยคคำถาม

    เมื่อเราใช้ what เป็นประธานของประโยคคำถาม เราไม่จำเป็นต้องใช้กริยาช่วยในการ
สร้างประโยคคำถาม ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –What is this?
      อะไรคือสิ่งนี้?

    –What’s wrong?
      มีอะไรผิดปกติรึ?

    –What happened here?
      เกิดอะไรขึ้นที่นี่รึ?

    –What disturbed the signal?
      อะไรรบกวนสัญญาณ?

    –What is your name?
      อะไรคือชื่อของเธอ?

    –What is it?
      มีอะไรรึ?

    –What’s the matter?
      มีอะไรรึ?

    –What is your favorite food?
      อะไรคืออาหารที่เธอชอบที่สุด?

    A: The cheque has bounced.
         เช็คเด้ง
    B: What cheque?
         เช็คอะไรกัน?

1.3 การใช้ what เป็นกรรมของคำกริยาของประโยคคำถาม

    เมื่อเราใช้ what เป็นกรรมของคำกริยาของประโยคคำถาม เราจำเป็นต้องใช้กริยา
ช่วย
ในการสร้างประโยคคำถามด้วย ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    –What do you do?
      คุณประกอบอาชีพอะไรรึ?

    –What are you doing?
      คุณกำลังทำอะไรอยู่รึ?

    –What have you done?
      คุณได้ทำอะไรลงไปนี่...รู้ตัวรึเปล่า?

    –What would you like, sir?
      ท่านจะรับอะไรดีครับ?

    –What do you want from me?
      คุณต้องการอะไรจากฉัน?

    –What are you talking about?
      คุณกำลังพูดอะไรอยู่นี่...ไม่เข้าท่าเลย?

    –Given that you want to date a star, what do you do?
      สมมติว่าเธอต้องการมีนัดกับดารา เธอจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะมีนัดกับเขา?

    –What will Thailand look like for the next ten years?
     
ประเทศไทยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า?

    A: What are you looking at?
         มองอะไรรึ?
    B: Nothing.
         ไม่มีอะไร (ไม่ได้มองอะไร)

    A: What did you do that for??
         คุณทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร?
    B: I did that for your own good.
         ผมทำสิ่งนั้นไปก็เพื่อคุณ

    A: It depends.
         มันก็แล้วแต่
    B: Depends on what?
         ก็แล้วแต่อะไรล่ะ?

    อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กริยาของประโยคคำถามเป็น verb to be ก็ไม่จำเป็นต้องใช้
กริยาช่วย ดังนี้

    –What is the latest iPhone like?
      ไอโพนรุ่นล่าสุดมีมีอะไรใหม่ๆบ้าง?

    –What is it about, the book you want, sir?
      มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร...หนังสือที่ท่านต้องการ?

    A: What is this thing for?
         เจ้าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรรึ?
    B: Food ingredient, that’s what it is for.
         เครื่องปรุงอาหาร...นั่นแหละที่มันใช้ทำแหละ

    
A: What is your new job like?
            งานใหม่ของคุณเป็นอย่างรบ้าง?
    
B: It's great. I love it.
            มันเยี่ยมมาก ผมชอบมัน

    
A: What is Miss Beau like?
           สาวโบว์เป็นคนอย่างไรบ้าง?
    
B: She's very nice.
           เจ้าหล่อนเป็นคนน่าคบมากเลย

    และบางครั้งก็สามารถใช้ร่วมกับ to-infinitive ได้ ดังนี้

    –What else to do next?
      มีอะไรอื่นอีกที่จะต้องทำ?


กลเม็ดในการสร้างประโยคคำถามด้วย what ในเชิงปฏิบัติ

    เวลาท่านผู้อ่านจะใช้ what ในการสร้างประโยคคำถามในสถานการณ์การใช้จริงหรือ
ในเชิงปฏิบัตินั้น ขณะที่เราจะพูดเราไม่ต้องมัวมานั่งนึกนะครับว่า what ที่ตัวเองพูดนั้นเป็น
ประธานหรือเป็นกรรมของประโยค เพราะเป็นการเสียเวลาเปล่า

    ขอเพียงให้ท่านผู้อ่านทบทวนประโยคตัวอย่างที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้นหลายๆเที่ยว แล้ว
การใช้ what ในการสร้างประโยคคำถามในเชิงปฏิบัติของท่านผู้อ่าน ก็จะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับคำในประโยค หรือการใช้หรือไม่ใช้กริยาช่วยใน
ประโยคคำถามนั้นๆก็ตาม

    เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ‘ในการใช้จริงนั้นสถานการณ์การใช้จะเป็นตัวบอกเราเองว่า
เราควรใช้อย่างไร’ เช่น เมื่อเราพูดคำขึ้นต้นประโยคคำถามว่า What ออกมาแล้ว สถาน-
การณ์การใช้ในขณะนั้นก็จะบอกเราเองว่า คำที่ถัดจาก What ควรจะเป็น ‘คำกริยา’ หรือ ‘กริยาช่วย’

    ดังนั้น กลเม็ดในการใช้ก็คือ ‘ทบทวนประโยคตัวอย่างที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้นหลายๆ
เที่ยว ถ้าท่องจำให้ขึ้นใจได้ก็ยิ่งดี’ แล้วพอเราจะพูดจริงทุกอย่างก็จะไหลออกมาเองโดย
อัตโนมัติ

(อ่านต่อหน้า 2)                                                1 2

[back to top] or [home]

 

 

                                                 

  

 

 


ad_wq1ad_wq2
ad_wq3ad_wq4