หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ infinitive แบบสร้างเอง หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


        ทำความรู้จักกับ  To-infinitive  แบบสร้างเอง                                       

                                       วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

    อกเหนือจาก infinitive แบบสำเร็จรูปแล้ว เรายังสามารถสร้าง infinitive ขึ้นใช้
เองได้อีกด้วย โดย infinitive แบบสร้างเองนี้ จะมีเฉพาะ infinitive with ‘to’ หรือ
to-infinitive เท่านั้น ไม่มี infinitive without ‘to’

 

To-infinitive แบบสร้างเอง

บทบาทสำคัญของ ‘to-infinitive แบบสร้างเอง
    To-infinitive แบบสร้างเองจะมีบทบาทสำคัญ คือ การทำให้การใช้ to-infinitive มีความยืดหยุ่นและไม่ตายตัวจำกัดอยู่เฉพาะการใช้แบบสำเร็จรูปเท่านั้น อันจะช่วยให้
การใช้โครงสร้างประโยคที่มี to-infinitive เข้ามาเกี่ยวข้องมีความลื่นไหล ไม่ติดขัดด้วย
ข้อจำกัดของการใช้แบบสำเร็จรูปนั่นเอง


    To-infinitive แบบสร้างเองมี 8 รูปแบบ ดังนี้

      

1.  การใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของ
  ประโยคทั้งประโยค

    การใช้ to-inf แบบสร้างเองนี้จะเป็นการแสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของ
ประโยคทั้งประโยค เช่นประโยค The rescue team arrived to help. to help จะ
แสดงจุดประสงค์ของประโยคทั้งประโยคไม่ใช่แค่จุดประสงค์ของคำกริยา arrived การ
ใช้แบบสร้างเองนี้จึงต่างจากการใช้แบบสำเร็จรูปซึ่งเป็นการใช้เพื่อแสดงจุดประสงค์ของ
คำกริยา vi เท่านั้น

    การใช้ to-inf แบบสร้างเองเพื่อแสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของประโยค
ทั้งประโยคแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ


1.1 การใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของประโยค
       ที่มี vi
เป็นคำกริยาหลัก

        การใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของประโยคทั้งประโยค
ที่มี vi เป็นคำกริยาหลักนี้ คำกริยา vi จะมีทั้งคำกริยา vi โดดๆ, คำกริยา vi ที่มีคำวิเศษณ์
ขยายความ และคำกริยา vi ที่เป็นกริยาวลี (phrasal verb) ดังต่อไปนี้

        –Click to play.
           คลิ๊กเพื่อเล่นคลิปภาพ

        –I still stay up to finish my homework.
           ฉันยังคงไม่ได้เข้านอนเพื่อทำการบ้านของฉันให้เสร็จ

I text to tell you that I’m OK.

  ฉันส่งข้อความมาเพื่อบอกเธอว่าฉันสบายดี

The rescue team arrived to help.

  ทีมกู้ภัยเดินทางมาถึงเพื่อช่วยเหลือ

He came back home only to find that it became a ghost town.

  เขากลับมาบ้านเกิดเพียงเพื่อที่จะพบว่ามันกลายเป็นเมืองร้าง

1.2 การใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของประโยค
       ที่มี vt เป็นคำกริยาหลัก

        การใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์หรือผลของการกระทำของประโยคทั้งประโยคที่มี
vt เป็นคำกริยาหลัก
จะมีกระสวนดังนี้ ‘คำกริยา vt + object + to-inf’

        แม้ว่ากระสวนนี้จะเหมือนกับกระสวนการใช้แบบสำเร็จรูป คือ ‘คำกริยา vt +
object + to-inf’
แต่การทำหน้าที่ของ to-inf จะต่างกัน ดังนี้

 –He expects her to marry him.

        นี่คือกระสวน ‘คำกริยา vt + object + to-inf’ แบบสำเร็จรูป ซึ่ง to-inf
จะทำหน้าที่ขยายกรรมของคำกริยา vt

        ส่วนในข้อ 1.2 ซึ่งเป็นแบบสร้างเองนี้ to-inf จะทำหน้าที่ ‘แสดงจุดประสงค์
หรือผลของการกระทำของประโยคทั้งประโยค’ เช่น

He spends some money to improve his English skill.

        ประโยคนี้ to improve his English skill จะไม่ได้ทำหน้าที่ขยายกรรม some
money แต่ทำหน้าที่แสดงจุดประสงค์ของประโยค ‘He spends some money’ นั่นคือ ‘เขาใช้จ่ายเงินไปจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของเขา

        เมื่อเป็นดังนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์ของประโยคทั้ง
ประโยคที่มี vt เป็นคำกริยาหลัก เราก็สามารถใช้ได้ทันที

        อนึ่ง ประโยค He spends some money to improve his English skill.
นี้ ถ้า
ไม่พิจารณาให้ดี หลายคนอาจลงความเห็นว่าผิดหลักไวยากรณ์ เพราะว่าคำกริยา
spend money ถูกกำหนดมาให้ใช้กับคำบุพบท on ดังนี้

     –He spends some money on improving his English skill.

         แต่ประโยค He spends some money to improve his English skill.
นี้ ก็หาได้ผิดหลักไวยากรณ์แต่ประการใดไม่ เพราะผู้ใช้ต้องการใช้ ‘to improve his
English skill’ เพื่อแสดงจุดประสงค์ของประโยคทั้งประโยคนั่นเอง ดังนั้น ทั้ง 2 ประโยค
นี้คือ

        He spends some money to improve his English skill.
         
เขาใช้จ่ายเงินไปจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของเขา
      
–He spends some money on improving his English skill.
         
เขาใช้จ่ายเงินไปจำนวนหนึ่งกับการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของเขา

ต่างก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทั้งคู่ แต่เป็นหลักไวยากรณ์คนละหลักกันเท่านั้นเอง และก็มี
ความหมายต่างกันด้วย ดังประโยคภาษาไทยที่ผู้เขียนแปลไว้ให้เห็นแล้ว

        ขอให้ท่านผู้อ่านศึกษาประโยคตัวอย่างการใช้ to-inf แสดงจุดประสงค์หรือผลของ
การกระทำของประโยคทั้งประโยคดังต่อไปนี้ให้เข้าใจ

       
–The Chinese fans approached Nawat to greet him.
         
บรรดาแฟนๆชาวจีนตรงเข้ามาหาณวัฒน์เพื่อต้อนรับเขา

        I opened the door to let my dog in.
       
 ฉันเปิดประตูเพื่อให้เจ้าตูบเข้ามา

        –He put his wet shirt over the fan to dry.
           
เขาวางเสื้อผ้าเปียกไปบนพัดลมเพื่อให้แห้ง

       –A taxi driver provides some soda cans to thank the passengers               for using his  service.
         คนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งจัดหาเครื่องดื่มกระป๋องไว้บริการเพื่อตอบแทนผู้โดยสารที่ใช้บริการ

 –Spain beat the Netherlands to win the World Cup for the first
  time.
(CNN)
  สเปนเอาชนะฮอลแลนด์จนได้เป็นแชมป์โลกเป็นครั้งแรก

 ในการใช้แบบเป็นทางการ เราสามารถใช้ in order to แทน to-inf ได้ดังนี้

I opened the door in order to let my dog in.
 
ฉันเปิดประตูเพื่อให้เจ้าตูบเข้ามา

        อนึ่ง การใช้ to-inf (หรือ in order to) ในข้อ 1.2 นี้ บางครั้งเราสามารถวาง
to-inf ไว้หน้าประโยคได้ เช่น

        –To run this machine, you just switch it on.
           เพื่อที่จะเดินเครื่องนี้ คุณก็แค่เปิดเครื่องให้มันทำงานเท่านั้น

        –In order to be good at English, you should review it every day.
           เพื่อที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้ เธอควรจะทบทวนมันทุกวัน

2. การใช้ to-inf แสดงเจตนาของประธาน

 เราสามารถใช้ to-inf แสดงเจตนาของประธานของประโยคได้ ดังต่อไปนี้

   To be honest, I have never had any affair with that woman.
     ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่เคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้หญิงคนนั้น

3. การใช้ to-inf ขยายคำนาม

    การใช้ to-inf ขยายคำนาม จะมีการใช้อยู่ 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

3.1 การใช้ to-inf ขยายประธาน

     การใช้ to-inf ขยายประธานของประโยคนี้อาจใช้กับประธานที่ไม่มีคำคุณศัพท์
ขยายหรือที่มีคำคุณศัพท์ขยายความอยู่ก็ได้ ดังต่อไปนี้


     –A man to own that shop is her father.
          ผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของร้านนั้นเป็นบิดาของเจ้าหล่อน


         –My dad’s suggestion to part from her is hard to take.
           คำแนะนำของพ่อที่จะให้ฉันเลิกกับเจ้าหล่อนยากที่จะยอมรับได้

         –The first Thai to win this trophy was Prayad.
           คนไทยคนแรกที่ได้ครอบครองถ้วยนี้ก็คือประหยัด

         –The second Thai boxer to win the gold medal was Somjit.
           นักมวยไทยคนที่สองที่ได้เหรียญทองก็คือสมจิตร

           (อ่านต่อหน้า 2)                                 1  2

[back to top] or [home]

 

 

 

 

ad_in_by1ad_in_by2
ad_in_by3ad_in_by4