หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า2 ภาพ1หัวเว็บเพจ model verbs หน้า2 ภาพ2
หัวเว็บเพจ moval verbs หน้า2 ภาพ3 หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า2 ภาพ4
หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า2 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ modal verbs หน้า2  ภาพ6หัวเว็บเพจ modal verbs หน้า2 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 2: Modal verbs                                                                          วงกต จันทพานิชการใช้ WOULD แสดงจินตนาการหรือการคาดการณ์ ปุ่มลิ้งไป facebook

    Would เป็นคำกลางๆที่ไม่แสดงถึงระดับของความเป็นไปได้ว่า ‘มาก’, ‘ปานกลาง’
หรือ ‘น้อย’ เราจึงใช้ would เมื่อเรา ‘จินตนาการ’ หรือ ‘คาดการณ์’ เกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นั้นๆอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังนี้

    –There would be loss of money. (The Guardian/The Nation)
      คาดการณ์ได้ว่าจะเป็นการสูญเปล่าทางด้านการเงิน

   –I imagine that she would forgive me someday.
     ฉันจินตนาการว่าเจ้าหล่อนจะให้อภัยฉันวันหนึ่งข้างหน้า

   –I would sell it, but I’m not its owner.
     ฉันจะขายมัน แต่ฉันก็ดันไม่ใช่เจ้าของมันซะอีก

   –That incident would have link with terrorism more or less.
     เหตุการณ์นั่นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไม่มากก็น้อย

   –I believe that she would marry him.
     ฉันเชื่อว่าเจ้าหล่อนน่าจะแต่งงานกับเขา


การใช้ COULD, MAY HAVE และ WOULD แสดงความ
เป็นอดีต


    เราสามารถใช้ could, may have และ would แสดงความเป็นอดีตได้ดังนี้

การใช้ could แสดงความเป็นอดีต

    เราใช้ could แสดงความเป็นอดีตของ can ได้ดังต่อไปนี้

    –She said she could do that.

    –I sat next to her. I could smell her scent.

    –He could read and understand English when he was only five.

    –Both of us had no match on us. So we couldn’t light the candles.

การใช้ may have/might have แสดงความเป็นอดีต

    เราใช้ may have หรือ might have แสดงความเป็นอดีตของ may หรือ might ได้ดังต่อไปนี้

    –He said he may have bought it.

    A: This morning he didn’t call me.
    B: He might have been busy doing his homework.

การใช้ would แสดงความเป็นอดีต

    เราใช้ would แสดงความเป็นอดีตของ will ได้ดังต่อไปนี้

    –He told me that he would come.    2. การใช้ modal verbs แสดง ‘มารยาททางสังคมต่างๆ’

2.1 การขออนุญาต   

    เราใช้ Can/Could, May/Might, Would ในการขออนุญาต ดังนี้

   Can I take this?
     ผมขออนุญาตเอาสิ่งนี้ไปได้ไหม?

   Could I ask a question?
     ผมขออนุญาตถามคำถามหนึ่งคำถามได้ไหม?

   May I come in?
     ผมขออนุญาตเข้าไปได้ไหม?

   Might I make a comment?
     ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นได้ไหม?

   Would you mind if I smoke?
     คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าผมจะสูบบุหรี่?


  
การให้อนุญาต
    

   เราใช้ Can, May ในการให้อนุญาต ดังนี้

   –You can go now.
     ฉันอนุญาตให้เธอไปได้แล้ว

   –All pupils may not take mobile phones into the exam rooms.
     นักเรียนทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าไปในห้องสอบ


2.2 การขอให้ช่วย


    เราใช้ Can/Could, May/Might, Will, Would ในการขอให้ช่วย ดังนี้

   Can you help me with this luggage?
     ช่วยดิฉันเอากระเป๋าเดินทางนี้ไปหน่อยได้ไหมคะ?

   Could you please help my daughter?
     ขอความกรุณาช่วยลูกสาวของดิฉันด้วยคะ?

   May you carry these shopping bags for me?
     ช่วยดิฉันถือถุงเหล่านี้หน่อยได้ไหมคะ?

   Might you open your trunk, please?
     ช่วยกรุณาเปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยครับ?

   Will you bring this in?
     ช่วยเอาเจ้าสิ่งนี้เข้าไปข้างในด้วยคะ?

   Would you pass me that sauce?
     ช่วยส่งซ็อสนั่นให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ?


2.3 การเสนอตัวเพื่อช่วย

    เราใช้ Can/Could, May/Might ในการเสนอตัวเพื่อช่วย ดังนี้

   Can I help you?
     ให้ผมช่วยนะครับ?

   Could I make you a cup of coffee?
     น้องชงกาแฟให้นะคะ?

   May I help?
     ให้ผมช่วยนะครับ?

   Might I give you some advice?
     ให้ผมแนะนำอะไรหน่อยได้ไหมครับ?


2.4 การถามถึงความต้องการของผู้อื่น

    เราใช้ Will, Would เพื่อถามถึงความต้องการของผู้อื่น ดังนี้

   Will you want anything else?
     คุณต้องการอะไรอีกไหมครับ?

   Would you like a cup of coffee?
     จะรับกาแฟซักถ้วยไหมคะ?


2.5 การบอกถึงความต้องการของเรากับผู้อื่น

    เราใช้ Will, Would เพื่อบอกถึงความต้องการของเรากับผู้อื่น ดังนี้

   –I will have a piece of cake.
     ผมขอสั่งเป็นขนมเค็กชิ้นหนึ่ง

   –I would like a dish of roasted chicken.
     ผมขอสั่งเป็นไก่ย่างหนึ่งจาน


2.6 การขอคำแนะนำ

    เราใช้ Should ในการขอคำแนะนำ ดังนี้

   Should I wear this dress?
     ฉันควรจะใส่ชุดนี้ไหม?

   
   การให้คำแนะนำ

    เราใช้ Should ในการให้คำแนะนำ ดังนี้


   –You should go to see the doctor.
     เธอควรจะไปหาหมอนะ


2.7 การเชื้อเชิญ

    เราใช้ Will ในการเชื้อเชิญ ดังนี้

   Will you come to my party?
     ขอเชิญคุณมางานเลี้ยงสังสรรค์ของดิฉันด้วยค่ะ?

   
2.8 การออกคำสั่ง

    เราใช้ Will ในการออกคำสั่ง ดังนี้


   –You will be next.
     หนูเป็นคนต่อไป

                                        1  2

 [back to top] or [home]

                


 

 

 

 

 

ad_adu1 ad_adu2
ad_adu3 ad_adu4
ad_adu5 ad_adu6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_mo2_1ad_mo2_2
ad_mo2_3ad_mo2_4
click_detail click_detail