หัวเว็บเพจ of usage หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ of usage หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ of usage หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ of usage หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ of usage หน้า1 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ การใช้คำบุพบท of และ 's หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ of usage หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หลักการใช้คำบุพบท Of และ Apostrophes (’s)

 

                                                             วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

 

เกริ่นนำ

    การใช้คำบุพบท of และ apostrophes (’s) ถือว่ามีความสำคัญมากเช่นเดียวกับ
หลักไวยากรณ์อังกฤษอื่นๆ แต่แทบจะไม่มีตำราเล่มไหนกล่าวถึงไว้เลย ทำให้ผู้เรียนรู้ภาษา
อังกฤษคนไทยใช้กันไม่ค่อยจะถูกต้อง

    ผู้เขียนจึงได้นำการใช้คำบุพบท of และ ’s มากล่าวถึงไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ท่าน
ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ในระดับเดียวกับที่เจ้าของภาษาใช้กัน

 

คำบุพบท of

    Of เป็นคำบุพบท (preposition) ที่สามารถใช้ได้กับทั้งคำนาม, คำคุณศัพท์, คำ
วิเศษณ์ และคำกริยา แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ ‘การใช้ of กับคำนาม’ เท่านั้น ซึ่งจะอยู่ในรูปของ noun of noun เช่น city of Bangkok เป็นต้น

    แต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำบุพบท of กับคำนามหรือ noun of
noun เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ apostrophes (อะพ็อสเทรอะฟีเอส) หรือ
’s กันเสียก่อน เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกัน

 

Apostrophes (’s) คืออะไร?

    Apostrophes หรือ ’s ก็คือ ‘การแสดงความเป็นเจ้าของ’ เราจึงใช้ ’s เติมหลัง
คำนามใดๆเพื่อทำให้คำนามนั้นๆแสดงความเป็นเจ้าของออกมา โดยจะออกมาในรูปของ
noun’s noun ดังนี้ a boy’s toy = ของเล่นของเด็กชายคนหนึ่ง

    ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่า a boy’s ได้ ‘แสดงความเป็นเจ้าของ’ toy ออกมา

 

หลักการใช้ apostrophes (’s)

เรามักนิยมใช้ ’s เพื่อ ‘แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive)’ ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

 

1. ใช้ ’s เติมหลังคำนามที่เป็นคนหรือสัตว์ เพื่อให้คำนามที่เป็น
     คนหรือสัตว์นั้นแสดง ‘ความเป็นเจ้าของ’ ออกมา

    –my father’s car = รถของพ่อของฉัน

    –my cat’s ears = หูของแมวของฉัน

    –a girl’s rabbit = กระต่ายของเด็กหญิงคนหนึ่ง

    –mom’s colleagues = เพื่อนๆร่วมงานของแม่

    –James’ girlfriend = แฟนสาวของเจมส์

    –my friend’s mobile phone = มือถือของเพื่อนของฉัน

    –my girlfriend’s birthday = วันเกิดของแฟนฉัน

    –the players’ jerseys = เสื้อต่างๆของผู้เล่นทั้งหลาย

    –mother’s kiss = จุมพิตของมารดา

    –mother’s love = ความรักของแม่

    –the users’ information = ข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหลาย

    –John’s photos = บรรดารูปถ่ายต่างๆที่จอห์นเป็นเจ้าของ

    –Mr Tom’s briefcase = กระเป๋าเอกสารของคุณทอม

    –Kara Walker’s art = ศิลปะของ Kara Walker (The Guardian)

    –Monkey’s Paw = อุ้งมือของลิง (W. W. Jacobs)

    –Charlotte’s Web = ใยของ Charlotte (แมงมุมเพื่อนรัก) (E.B. White)

    การใช้ ’s เพื่อ ‘แสดงความเป็นเจ้าของ’ นี้ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน จึงขอให้ท่าน
ผู้อ่านให้ความสนใจเป็นพิเศษ

    อนึ่ง ถ้าเราเห็นว่า ‘คำนามที่เป็นสิ่งของ’ มีความสำคัญ เราสามารถใช้ ’s กับ ‘คำนาม
ที่เป็นสิ่งของ’ นั้นได้ ดังนี้

    –the shutdown’s fiercest feud = การทุ่มเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายที่สุดของ
      การปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (ABCNews)

    แต่การใช้นี้มีโอกาสใช้น้อย ตัวอย่างที่ยกมาเป็นพาดหัวข่าวของสำนักข่าว ABCNews

การใช้ที่เป็นข้อยกเว้น: คำนามที่เป็นกลุ่มคำยาวๆมักใช้กับ of

    ถ้าคำนามเป็นกลุ่มคำยาวๆ เราจะใช้ of แทน ’s ดังนี้

    –It is the mobile phone of my friend taking a nap there                
      มันเป็นมือถือของเพื่อนของฉันที่กำลังงีบพักอยู่นั่น 

    –This is a briefcase of Mr Tom who is my guest.
      นี่คือกระเป๋าเอกสารของคุณทอมผู้ซึ่งเป็นแขกของผม

 

2. ใช้ ’s เติมหลังคำนามแสดงเวลา

    –yesterday’s news = ข่าวของเมื่อวาน

    –an hour’s drive = การขับรถที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

    –next season’s competition = การแข่งขันฤดูกาลหน้า

    –Friday’s meeting = การประชุมวันศุกร์

    –New Year’s Day = วันขึ้นปีใหม่

    –April Fool’s Day = วันที่หนึ่งเดือนเมษาหน้าโง่

    –Today’s best video = คลิปภาพที่ดีที่สุดของวัน

    การใช้ ’s กับเวลานี้มีโอกาสใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน จึงขอให้ท่านผู้อ่านอ่านด้วย
ความตั้งใจเป็นพิเศษ

การใช้ที่เป็นข้อยกเว้นกับคำว่า the

    ถ้าคำนามแสดงเวลามี the นำหน้าอยู่ เรามักนิยมใช้กับ of ดังนี้

    –photos of the day = รูปถ่ายแห่งวัน

    –CEO of the month = ประธานคณะกรรมการบริหารแห่งเดือน

    –the sexiest woman of the year = ผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปี

    –the Sunday of that weekend = วันอาทิตย์ของสุดสัปดาห์นั้น

 

    และขอให้สังเกตด้วยว่า คำนามไม่ว่าจะเป็นคำนามที่เกี่ยวกับเวลาหรือไม่ก็ตาม ถ้ามี
the อยู่ด้วยก็มักจะใช้กับ of เสมอ เช่น the end of March; the artworks of
Goya ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้พบต่อไปในเรื่องการใช้ of

คำนามที่อยู่หลัง ’s เป็นประธานของประโยค

    การใช้ noun’s noun นี้ถ้าเราต้องการนำมาเป็นประธานของประโยค คำนามที่อยู่
หลัง ’s จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น

    –A girl’s rabbit is so cute.
      กระต่ายของเด็กหญิงคนหนึ่งน่ารักมาก (= กระต่ายน่ารักมาก)

    แต่ถ้า noun’s noun นั้นเป็น ‘ชื่อเฉพาะ’ ก็จะเป็นประธานร่วมกัน เช่น

    –Charlotte’s Web is written by E.B. White.
      Charlotte’s Web ได้รับการประพันธ์โดย E.B. White

    –New Year’s Day is on Tuesday.
      วันขึ้นปีใหม่เป็นวันอังคาร

การใช้คำบุพบท of กับคำนาม

    การใช้คำบุพบท of กับคำนาม จะใช้ในรูปของ ‘noun of noun’ ซึ่งสามารถใช้ได้
กับทั้ง ‘สิ่งของ’ และ ‘คน/สัตว์’ รวมทั้งมีลักษณะการใช้ที่หลากหลายกว่า ’s ดังต่อไปนี้

 

    (อ่านต่อหน้า 2)                            1 2 3

 [back to top] or [home] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_of1ad_of2
ad_of3ad_of4
             
click_detail click_detail