หัวเว็บเพจ preposition หน้า3 ภาพ1 หัวเว็บเพจ preposition หน้า3 ภาพ2
หัวเว็บเพจ preposition หน้า3 ภาพ3หัวเว็บเพจ preposition หน้า3 ภาพ4
หัวเว็บเพจ preposition หน้า3 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ preposition หน้า3 ภาพ6หัวเว็บเพจ preposition หน้า3 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofsการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
P_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


หน้า 3: Preposition                                                                            วงกต จันทพานิช


 

1. Preposition + noun ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

At  

       –at the cinema = ฉายอยู่ที่โรงภาพยนตร์

       –at night = เวลากลางคืน

       –at sea = อยู่บนเรือที่เดินทางอยู่ในทะเล

       –at the end = ณ ตอนจบ; ณ ตอนสุดท้าย

       –at work = ทำงานอยู่

       –at Book Fair = ณ งานมหกรรมหนังสือ

       –at the age of = ณ ตอนอายุ....

       –at 80 kilometres an hour = ณ ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

       –at risk = ณ สภาพที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

–at his best = ณ ช่วงที่ดีที่สุดของเขา

   By

       –by credit card = (จ่ายเงิน)ด้วยบัตรเคระดิท

       –by cheque = (จ่ายเงิน)ด้วยเช็ค

       –by phone = (ติดต่อสื่อสารกัน)ด้วยโทรศัพท์

       –by email = (ติดต่อสื่อสารกัน)ด้วยอีเมวล์

       –by SMS = (ติดต่อสื่อสารกัน)ด้วยการส่งข้อความทาง SMS

       –by car/bus/sky train/etc. = (เดินทาง)ด้วยรถยนต์/รถประจำทาง/รถไฟฟ้า

       –by boat/by water = (เดินทาง)โดยทางเรือ

       –by sea = (เดินทาง)โดยทางทะเล

       –by Mr Wongkot = (จัดทำ/เขียน/ฯลฯ)โดยนายวงกต

       –by night = (ออกหากิน/ออกเดินทาง)ช่วง/ตอนกลางคืน

       –by day = ตอนกลางวัน

   In

       –in the sun = ท่ามกลางแสงแดด

       –in black/blue/ect. = ในชุดสีดำ/สีน้ำเงิน/ฯลฯ

       –in black and white/color/3D = ในแบบขาวดำ/สี/สามมิติ

       –in pen/pencil = (เขียน)ด้วยปากกา/ดินสอ

       –in cash = (จ่าย)ด้วยเงินสด

       –in English = ด้วยภาษาอังกฤษ

       –in the car/the taxi = ในรถยนต์/รถแท็คซี

       –in a hurry = อย่างเร่งรีบ

       –in business = เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

       –in hospital/in the hospital = เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

       –in line/in a queue = เข้าแถวเพื่อรอรับบริการ  

       –in a line = แถวตอนเรียงหนึ่งหรือหน้ากระดานเรียงหนึ่ง

       –in a row = แถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง; (เกิดขึ้น)อย่างต่อเนื่องกัน

       –in time = ทันเวลา

       –in the line of = (เกิดขึ้น)ในขณะที่กำลังมีบางสิ่งดำเนินอยู่

       –in the end = ในที่สุด

       –in/on the hot seat = ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก

       –in the night = ช่วงเวลากลางคืน

       –in debt/เด็ท = เป็นหนี้

       –in private = (พูดคุยกัน)เป็นการส่วนตัว 2 ต่อ 2

       –in favor of = ที่เป็นประโยชน์กับ

       –in detail = (กล่าว)ลงไปในรายละเอียด

       –in progress = กำลังดำเนินการอยู่

       –in the process = (เกิดขึ้น)ในขณะที่กำลังทำบางสิ่งอยู่

       –in return = เป็นข้อแลกเปลี่ยน; เป็นการตอบแทน

   On

       –on TV/iPod = (ดู)โทรทัศน์อยู่/(ฟัง)iPod อยู่

       –on Facebook/Twitter = เข้าไปใช้งานใน Facebook/Twitter

       –on YouTube = เข้าไปใช้งานยูทูบ

       –on Google = เข้าไปใช้งาน Google

       –on the website = เข้าไปใช้งานเว็บไซต์

       –on the internet = เข้าไปใช้งานในอินเตอะร์เน็ท

       –on the phone = ใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารอยู่

       –on the line = ใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารอยู่

       –on line = ใช้งานอินเตอะร์เน็ทเพื่อทำบางสิ่ง เช่น ทำธุรกรรมทางการเงิน จองตั๋ว
                       เป็นต้น

–on DVD and Blu-ray = ในรูปของ DVD และ Blu-ray

       –on time = ตรงเวลา

       –on the way = อยู่บนเส้นทางที่จะไปทำบางสิ่ง

       –on her way = อยู่บนเส้นทางของหล่อนที่จะไปทำบางสิ่ง

–on a bus/a subway train/a plane = อยู่บนรถโดยสาร/รถไฟใต้ดิน/
        เครื่องบิน

       –on my motorcycle = ขับรถจักรยานยนต์

       –on the back of a motorcycle taxi = นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง

       –on demand = ตามต้องการ

       –on/for sale = มีจำหน่ายแล้ว

       –on sale = ลดราคา

       –on business = เพื่อทำงาน

       –on foot = โดยการเดิน

       –on her feet = โดยการยืนของเจ้าหล่อน

       –on the night = ในค่ำคืน

       –on campus = ในมหาวิทยาลัย; ภายในเขตของมหาวิทยาลัย

2. Noun + Preposition

    เมื่อกล่าวถึง ‘คำนาม + คำบุพบท’ หรือ ‘noun + preposition’ พวกเรามักคิดถึงแต่
‘noun + of’ แต่ความจริงแล้ว noun ยังใช้คู่กับ preposition อื่นๆได้อีกดังต่อไปนี้

       –seat in = มีตำแหน่งใน

       –change in = ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน

       –rise/increase in = การเพิ่มขึ้นใน

       –progress in = ความก้าวหน้าใน

       –policy on = นโยบายเกี่ยวกับ

       –information on/about = ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

       –design of = การออกแบบเกี่ยวกับ

       –key to = กุญแจไขไปสู่

      –choice of = การเลือก(บางสิ่ง)
       –choice for = ตัวเลือกสำหรับ(บางสิ่ง)

      –expression of = สีหน้าของ(ความโกรธ/ความดีใจ/เห็นใจ/ฯลฯ)
      –expression in = การแสดงอารมณ์ความรู้สึกใน(บทกวี/จดหมาย/ฯลฯ)

      –defence of = การปกป้อง(บางสิ่ง)ไว้จากการโจมตี
      –defence against = สิ่งที่ต่อต้าน(บางสิ่ง)ไม่ให้จู่โจมทำร้ายได้

                                       1  2  3

 [back to top] or [home]

 

 

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_au3 ad_au3
ad_cam4 ad_cam6


ad_ppo3_1ad_ppo3_2
ad_ppo3_3ad_ppo3_4

             
click_detail click_detail