หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า1 ภาพ1หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า1 ภาพ2
หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า1 ภาพ3หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า1 ภาพ4
หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า1 ภาพ5animation เก่งไวยากรณ์ tenses(B) หน้า1 ภาพ6หัวเว็บเพจ tenses(B) หน้า1 ภาพ7
ปุ่มหน้าแรก ปุ่มเกี่ยวกับเรา ปุ่มเก่งไวยากรณ์ ปุ่มเก่งบทสนทนา ปุ่มภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ปุ่มการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ปุ่มติดต่อเรา
 

p_ten(1)tenses(A)
p_ten(2)tenses(B)
p_mo_vmodal verbs
p_inf_redyquestion tag
p_inf_redyinfinitive
    แบบสำเร็จรูป
p_infi_bulinfinitive
    แบบสร้างเอง
p_pre_parpresent participle
p_gerugerund
p_pas_parpast participle
p_prepopreposition
p_ofuการใช้คำบุพบท of
    และ 's
p_if_senif-sentence
p_g_adjeกลเม็ดเก่ง adjective
    clause
p_advกลเม็ดเก่ง
    adverb clause
p_g_indireกลเม็ดเก่ง
    noun clause
p_g_indirกลเม็ดเก่ง indirect
    speech
p_u_thi_thaการใช้ this,that
p_u_itการใช้ it
p_u_thereการใช้ there


เก่ง Tenses แบบเจ้าของภาษาได้ไม่ยาก

 

                                                                               วงกต จันทพานิช ภาพวงกต จันทพานิช ปุ่มลิ้งค์ไป facebook

เจ็ด tenses ที่ใช้น้อย 

    Tense ทั้ง 7 tenses ต่อไปนี้ มีอยู่เพียง tense เดียวเท่านั้นที่ใช้ค่อนข้างบ่อย คือ
past continuous ส่วนที่เหลืออีก 6 tenses เป็น tense ที่ใช้น้อย หรือบาง tense ก็แทบจะไม่มีการใช้กันแล้วในปัจจุบัน

    อย่างไรก็ตาม ทั้ง 7 tenses นี้ก็เป็น tense ที่เราต้องศึกษาไว้ เพราะบางครั้งก็จำเป็น
ที่จะใช้เช่นกัน หรือเมื่อเห็นคนอื่นใช้ก็จะได้เข้าใจความหมายของการใช้ tense นั้นๆ 

TENSE แสดง ‘อดีต’ 

   Tense แสดงอดีตใน tenses(B) มีอยู่ 3 tenses คือ 1) past continuous 2) past perfect 3) past perfect continuous tense โดยยังมีอีก 1 tense ที่แสดง
อดีต เช่นกัน คือ past simple ซึ่งกล่าวถึงไปแล้วใน tenses(A)
   ดังนั้น tense ที่แสดงอดีตจะมีอยู่ทั้งหมด 4 tenses ด้วยกัน

   Tense แสดง ‘อดีต’ ใน tenses(B) ที่มีอยู่ 3 tenses มีกลเม็ดและหลักการใช้ดังนี้


                      1. PAST CONTINUOUS

   There are 2 tricks of using Past Continuous: 

   1. Past Continuous is 'something-was-happening-with-or-
without-adverb-of-past-time'.

   มีกลเม็ดอยู่ 2 กลเม็ดในการใช้ past continuous ดังนี้

   ๑. Past continuous (was/were + v-ing) คือ 'บางสิ่งกำลังดำเนิน
อยู่ในอดีต
โดยจะมีวิเศษณ์แสดงเวลาในอดีตอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้' เช่น: 

        –I was helping my mother with cooking.

        –In the garden the birds were singing.

        –That night I was watching TV alone. 

        –A year before their arrivals, the road was being constructed.

        –At this time yesterday, she was doing the washing.

        –At about 7 o’clock last week, I was showering as usual. What
          was wrong?   

   2. Past Continuous is ‘something-was-happening-and-
another-thing-happened-in-between.

   ๒. Past continuous คือ ‘บางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีตและก็มีอีกสิ่งหนึ่งได้
เกิดขึ้นแทรกเข้ามา’ โดย ‘สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต’ ใช้ในรูป was/were + v-ing (past continuous) ส่วน ‘สิ่งที่เกิดแทรกเข้ามา’ ใช้ในรูป v2 (past simple) ดังนี้: 

        –I saw a beautiful woman who was standing in front of a shop.
           ฉันได้เห็นสาวสวยคนหนึ่งผู้ที่กำลังยืนอยู่หน้าร้าน

        –While I was having my dinner, the power went off.
              ขณะที่ฉันกำลังทานข้าวเย็น ไฟฟ้าก็ได้ดับลง

        –While my sister was reading, she heard her dog barking.
              ขณะที่น้องสาวของฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ เจ้าหล่อนก็ได้ยินเสียงเจ้าตูบเห่าขึ้น

        –When she was being on Facebook, the doorbell rang.
           ขณะที่เจ้าหล่อนกำลังเล่น Facebook อยู่นั้น กระดิ่งประตูก็ได้ดังขึ้น

        –When they were being in the classroom, the rain poured down
           heavily.
           ขณะที่พวกเขากำลังเรียนหนังสือกันอยู่ ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนัก

        เราสามารถวางประโยคที่นำหน้าด้วย While หรือ When ไว้ด้านท้ายก็ได้ ดังนี้

        –The power went off, while I was having my dinner.

        –The doorbell rang, when she was being on Facebook.

        และสำหรับประโยคที่นำหน้าด้วย When ซึ่งตามปกติมักใช้ในรูป past conti-
nuous นั้น เราสามารถใช้ในรูปของ past simple ก็ได้ ดังนี้

        –I was playing my guitar, when my parents came back home.

        การใช้ past continuous นี้ขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตด้วยว่า เหตุการณ์ที่ was
happening
จะต้องมีช่วงระยะเวลายาวกว่าเหตุการณ์ที่เกิดแทรกเข้ามา (happened
in between) เสมอ เช่น was playing my guitar จะมีช่วงระยาเวลายาวกว่า came
back home ซึ่งเป็นเพียงแค่ ‘จุดหนึ่งของเวลา’ เท่านั้น

                          2. PAST PERFECT  

   The trick of using Past Perfect is ‘something-had-happened
-before-another-thing-happened’. 

   กลเม็ดหรือกุญแจของการใช้ past perfect ก็คือ ‘บางสิ่งได้เกิดขึ้นและได้
จบสิ้นไปแล้ว ก่อนจะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมา’ โดย ‘สิ่งที่ได้เกิดขึ้นและได้จบสิ้นไป
แล้ว’ ใช้ในรูป had + v3 (past perfect) ส่วน ‘สิ่งที่เกิดตามมา’ ใช้ในรูป
v2 (past simple) ดังนี้:

    –My teacher had finished her class, when I arrived.
        คุณครูของฉันได้สอนจบไปแล้ว ตอนที่ฉันไปถึง

    –My coach had started his lesson, when I got dressed
      ผู้ฝึกสอนของฉันได้เริ่มทำการฝึกซ้อมไปแล้ว ตอนที่ฉันเริ่มแต่งตัว (เพื่อลงฝึกซ้อม)

    –The programme had ended, when I switched on the TV. 
      รายการโทรทัศน์ได้จบไปแล้ว ตอนที่ฉันเปิดโทรทัศน์ขึ้นมา

    –He couldn’t play his guitar because a string had broken
      เขาไม่สามารถเล่นกีทาร์ได้ เพราะสายกีทาร์เส้นหนึ่งได้ขาดไปเสียก่อนแล้ว

    –I had just logged out, when I realized I forgot to send a message.
        ฉันเพิ่งออกจากการใช้งาน ตอนที่ฉันนึกได้ว่าลืมส่งข้อความไปข้อความหนึ่ง

             3. PAST PERFECT CONTINUOUS

   The trick of using Past Perfect Continuous is ‘something-
had-been-happening-before-another-thing-happened’.

   กลเม็ดหรือกุญแจของการใช้ past perfect continuous ก็คือ ‘บางสิ่ง
ได้กำลังเกิดขึ้นและได้จบสิ้นไปแล้ว ก่อนจะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาโดย ‘สิ่งที่ได้
กำลังเกิดขึ้นและได้จบสิ้นไปแล้ว’ ใช้ในรูป had been + v-ing (past per-fect continuous) ส่วน ‘สิ่งที่เกิดตามมา’ ใช้ในรูป v2 (past simple) ดัง
นี้:
   

   –I had been waiting for an hour, before my girlfriend arrived.
      ผมได้รอคอยอยู่เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 1 ชั่วโมง ก่อนที่แฟนผมจะมาถึง

   –His skill was improved. He had been practicing for 3months.
      ทักษะของเขาได้รับการพัฒนา หลังจากที่ได้ทำการฝึกฝนมาตลอด 3 เดือน

   –The children fell asleep on the floor where they had been playing all
      afternoon.
      เด็กๆนอนหลับบน พื้นหลังจากที่พวกแกได้เล่นกันมาตลอดทั้งบ่าย

   บางครั้งเหตุการณ์ในอดีตที่กำลังเกิดขึ้นนั้นอาจดำเนินมาพอดีกับที่อีกเหตุการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นพอดีก็ได้ เช่น

   –I had been surfing the Net when the phone range.
      ฉันกำลังท่องเน็ทอยู่ ตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้น

   –A TV reporter said customers had been waiting in line for 5 hours
      to be the first to get new iPhones.
        ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งรายงานข่าวว่าลูกค้าได้เข้าแถวรอคอยเป็นเวลาตลอด 5 ชั่วโมงเพื่อจะได้เป็นคน
        แรกที่ได้เป็นเจ้าของ iPhone รุ่นใหม่

   การใช้ past perfect continuous กับ past perfect จะคล้ายกันและมักใช้แทน
กันได้ โดย ‘past perfect continuous เน้นที่ความต่อเนื่องของเวลาที่เกิดขึ้นในอดีต
นั้น’ ส่วน ‘past perfect เน้นที่เหตุการณ์ในอดีตที่ได้เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้ว’ เช่น

   –I had been waiting for an hour, before my girlfriend arrived.
     ผมได้รอคอยอยู่เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 1 ชั่วโมง ก่อนที่แฟนผมจะมาถึง

   –I had waited for an hour, before my girlfriend arrived.
     ผมได้รอคอยอยู่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่แฟนผมจะมาถึง

     (อ่านต่อหน้า 2)                                 1  2  

 [back to top] or [home]

                         

 

 

ad_au1 ad_au2
ad_au3 ad_au4
ad_au5 ad_au6

ad_cam1 ad_cam2
ad_cam3 ad_cam4
ad_cam5 ad_cam6


ad_tb1ad_tb2
ad_tb3ad_tb4             
click_detail click_detail